/
/
/
EKSENİNE PARALEL KESİLMİŞ DİK KONİ AÇINIMI
EKSENİNE PARALEL KESİLMİŞ DİK KONİ AÇINIMI
  EKSENİNE PARALEL KESİLMİŞ DİK KONİ TAM AÇINIMI
  Şekil 1’ de eksenine paralel kesilmiş koninin perspektifi ve görünüşleri görülmektedir. Koninin tabanı yere paralel olduğundan gerçek büyüklükte (GB)’ dir. Kesilmiş kısım profil izdüşüm düzlemine paralel olduğundan gerçek büyüklüğü yan görünüştedir. Koni yere dik olduğundan yanal ayrıtlar tam boydadır.


                     Şekil 1:Eksenine paralel kesilmiş dik koni ve görünüşleri                

  Eksenine paralel (yere dik) kesilmiş dik koninin tam açınımını çizmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
  1. Üst görünüş eşit parçalara bölünür ve numaralandırılır. Biz 12 eşit parçaya böldük. Bu bölüntüler ön görünüşe taşınır ve aynı sayılarla numaralandırılır (Şekil 2).
  2. Şekil 3’ de görüldüğü gibi x-a ve x-b bölüntü doğrularının tam boylarını bulmak için, a-b noktası yatay  olarak 1-x yanal ayrıtı üzerine taşınır. 

   
  
     Şekil 2:Bölüntüler                          Şekil 3:Tam boy ayrıtlar

  3. Kağıt üzerinde bir merkez noktası alınır. Pergel tam boydaki 1-x yanal ayrıtı kadar açılır ve bir açınım yayı çizilir (Şekil 4).
  Açınım yayının uzunluğu, koninin taban dairesinin çevresine eşit uzunlukta alınır. Ç=πxD formülüyle çevre uzunluğu hesaplanır. Ç=πxD=3,14x130=408,2 ölçüsü bulunur.
  Ç=Çevre    D=Koninin taban çapı
  Açınım yayının uzunluğunu bulmada en garantili yol merkez açının (Θ) hesaplanmasıdır. Merkez açı Θ=(dx360)/R formülüyle hesaplanır. d=65-Koninin taban yarıçapı,   R=163,48 -Yanal ayrıt uzunluğu.
  Θ=(dx360)/R=(65x360)/163,48=143,1˚≈144˚ bulunur. Şekil 5’ de merkez açı görülmektedir.

 
                   Şekil 4:Açınım yayı                                         Şekil 5:Merkez açı

  4. Merkez açı veya açınım yayı 12 eşit parçaya bölünür ve numaralandırılır. Bölüntüler tepe noktasıyla birleştirilir (Şekil 6).
  5. Şekil 7’ de görüldüğü gibi x-1 bölüntü çizgileri üzerinde tam boydaki x-c uzunluğu alınır. x-2 ve x-12 bölüntü çizgileri üzerinde eşit uzunlukta olan tam boydaki x-a ve x-b uzunlukları alınır. 3-a-c ve 11-b-c noktaları yayla birleştirilerek yanal yüzeyin açınımı tamamlanır.

 
                  Şekil 6:Bölüntüler                                   Şekil 7:Yanal yüzey açınımı

   6. Yanal yüzey açınımına taban şekli ilave edilerek tam açınım elde edilir (Şekil 8).


                                        Şekil 8:Tam açınım

SPONSORLAR