/
/
/
TABANINA EĞİK KESİLMİŞ DİK PİRAMİT AÇINIMI
TABANINA EĞİK KESİLMİŞ DİK PİRAMİT AÇINIMI
  1.YANAL YÜZEYLERİNİN AÇINIMI
  Şekil 1’ de taban şekli düzgün yedigen olan ve tabanına eğik kesilmiş piramit görülmektedir. Piramidin tabanı yataya paralel olduğundan gerçek büyüklükte (GB)’ dir. Yanal kenarlardan hiç birisi tam boyda (TB) değildir. Yanal yüzeyin açınımını çizmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:


                 Şekil 1:Tabanına eğik kesilmiş piramit ve görünüşleri

  1. Uygulamamızda kullandığımız tabanı düzgün yedigen olan piramidin yanal ayrıtların tam uzunlukları aynı ölçüdedir. Üst görünüşdeki 6-Z ayrıtı profil izdüşüm düzlemine paralel  olduğundan dikey epür çizgisine paraleldir. Bundan dolayı yan görünüşü (yeşil renkli) çizildiğinde  tam boy verir.  Kesilmiş kısmın ön görünüşündeki ayrıt uçları yan görünüşe taşınır. Bu şekilde diğer ayrıtların da tam boyları bulunmuş olur (Şekil 2).


                                  Şekil 2:Tam boy bulma işlemi

  2. Şekil 3’ de görüldüğü gibi kağıt üzerinde bir merkez noktası alınır. Yarı çapı, tam boydaki 6-Z ayrıtı uzunluğunda olan bir açınım yayı çizilir ve bir ucu merkezle birleştirilir.
  3. Pergel piramidin tabanın bir kenar uzunluğu kadar (R1) açılır ve açınım yayı üzerinde 7 kenar sırayla işaretlenir. Kenarların uçları merkezle birleştirilir 
(Şekil 4).

 
             Şekil 3:Açınım yayı çizimi                             Şekil 4:Taban kenarlarının çizimi

  4. Yan görünüşdeki 1-a, 2-b, 3-c, 4-d, 5-e, 6-f ve 7-g uzunlukları pergel veya cetvelle alınarak yanal ayrıtlar üzerinde işaretlenir (Şekil 5).
  5. a, b, c … uçları doğrularla sırayla birleştirilerek yanal yüzeylerin açınımı tamamlanır (Şekil 6).   

 
            Şekil 5:Yanal ayrıt uzunlukları                          Şekil 6:Yanal yüzeyin açınımı

  2. KESİK PİRAMİDİN TAM AÇINIMI
  1. Daha önceki konularda anlatıldığı gibi eğik kısmın gerçek büyüklüğü (GB) döndürme metoduyla bulunur (Şekil 7).


         Şekil 7:Eğik kısmın gerçek büyüklüğünün bulunması

  2. Tam açınım elde etmek için eğik kısmın gerçek büyüklüğü ile taban yanal yüzeylerin açınımına ilave edilir (Şekil 8). Eğik kısma üst taban ismini verdik.


             Şekil 8:Tabanına eğik kesilmiş piramidin tam açınımı

SPONSORLAR