/
/
/
EĞİK PİRAMİT AÇINIMI
EĞİK PİRAMİT AÇINIMI
   EĞİK PİRAMİDİN TAM AÇINIMI
  Şekil 1’ de perspektifi ve görünüşleri verilmiş eğik piramidin tabanı yere paralel olduğundan kenarları tam boyda (TB) ve gerçek büyüklükte (GB)’ dir. Yan ayrıtların hiçbirisi özel konumda olmadığından tam boyda değillerdir. Önce yan ayrıtların tam boylarının bulunması gerekmektedir.


                                Şekil 1:Eğik piramit ve görünüşleri

  Eğik piramidin tam açınımını çizmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
  1.Yanal ayrıtların tam boylarını bulmak için Şekil 2de görüldüğü gibi ön görünüşün tabanından ve tepesinden yatay doğrular çizilir. Yatay doğrulara dik bir doğru daha çizilir.
  2. Üst görünüşdeki t-1, t-2, t-3, t-4 ve t-5 yanal ayrıt uzunlukları ön görünüşdeki yatay çizgi üzerinde işaretlenir. İşaretlenen noktalar tepe noktasıyla (t) birleştirilir yanal ayrıtların tam uzunlukları bulunmuş olur.


                                    Şekil 2:Tam boy bulma işlemi
  3. Eğik piramidin 5 adet üçgen şeklinde yanal yüzeyi bulunmaktadır. Bu yüzerlerin çiziminde 3 kenarı bilinen üçgen çizimi kullanılacaktır. Kağıdın uygun bir yerine cetvelle tabanın 1-2 numaralı kenarı çizilir. Pergel t-1 tam boyu kadar açılır ve 1 numaralı uç noktası merkez alınarak bir yay çizilir. Pergel tekrar t-2 tam boyu kadar açılır ve 2 numaralı uç noktası merkez alınarak bir yay daha çizilir ve önceki yay kestirilerek tepe noktası bulunur. 1 ve 2  uç noktalarından tepe noktasına çizgiler çizilir (Şekil 3).

 
     Şekil 3: t-1-2 üçgeninin çizimi                  Şekil 4: t-2-3 üçgeninin çizimi 

  4. Pergel t-3 tam boyu kadar açılır ve t tepe noktası merkez alınarak bir yay çizilir. Pergel tekrar 2-3 kenar uzunluğu kadar açılır ve 2 numaralı uç noktası merkez alınarak bir yay daha çizilir ve önceki yay kestirilerek 3 numaralı köşe noktası bulunur (Şekil 4).
  5. Pergel t-4 tam boyu kadar açılır ve t tepe noktası merkez alınarak bir yay çizilir. Pergel tekrar 3-4 kenar uzunluğu kadar açılır ve 3 numaralı köşe noktası merkez alınarak bir yay daha çizilir ve önceki yay kestirilerek 4 numaralı köşe noktası bulunur (Şekil 5).

 
      Şekil 5: t-3-4 üçgeninin çizimi                     Şekil 6: t-4-5 üçgeninin çizimi

  6. Pergel t-5 tam boyu kadar açılır ve t tepe noktası merkez alınarak bir yay çizilir. Pergel tekrar 4-5 kenar uzunluğu kadar açılır ve 4 numaralı köşe noktası merkez alınarak bir yay daha çizilir ve önceki yay kestirilerek 5 numaralı köşe noktası bulunur (Şekil 6).
  7. Pergel t-1 tam boyu kadar açılır ve t tepe noktası merkez alınarak bir yay çizilir. Pergel tekrar 5-1 kenar uzunluğu kadar açılır ve 5 numaralı köşe noktası merkez alınarak bir yay daha çizilir ve önceki yay kestirilerek tekrar 1 numaralı köşe noktası bulunur. Bu işlemle yanal yüzeylerin açınımı tamamlanır (Şekil 7).
  8. Yanal yüzey açınımına gerçek büyüklükteki taban şekli ilave edilerek tam şekil elde edilir (Şekil 8).

  
          Şekil 7: t-5-1 üçgeninin çizimi                     Şekil 8:Eğik piramidin tam açınımı

SPONSORLAR