/
/
/
ANİMASYON ZAMAN AYARI ve ANİMASYON KONTROL ARAÇLARI
ANİMASYON ZAMAN AYARI ve ANİMASYON KONTROL ARAÇLARI
   TİME CONFIGURATION (Zaman Konfigurasyonu)
    Animasyon araçlarından Time Configuration  düğmesi  üzerine tıklanır. Time Configuration  isimli diyalog kutusu görüntülenir (Şekil  1) ve  aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
    1. Frame Rate bölümünden film gösterme türü seçilir. PAL seçildiği zaman 1 saniyede 25 kare resim, NTSC seçildiği zaman  1 saniyede 30 kare resim gösterilir. Custom (Özel) seçilirse kullanıcı kendisi ayarlar.
    2. Time Display bölümünden Frames
(Kareler) seçilir.
    3. Playback bölümünden  Speed 
(Animasyonun hızı) ayarlanır. 1x gerçek hareketi, 2x, 4x hızlı hareketleri; 1/2x, 1/4x yavaş hareketleri sağlarlar. 
    4. Animation  bölümünde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
       ♦ Start Time kısmına animasyonun başlayacağı kare girilir. 
       ♦ End Time kısmına animasyonun biteceği kare girilir. 
       ♦ Length kısmına animasyon uzunluk değeri kare sayısı cinsinden girilir. Normalde bu değer 100’ dür. Değer daha yüksek olursa animasyon uzun olur. 
       ♦  Current Time kısmında animasyonun bulunduğu kare gösterilir. 
       ♦ Re-scale Time düğmesine tıklanırsa uzunluk değeri yeniden ayarlanır.  Re-scale Time isimli diyalog kutusu görüntülenir
(Şekil 2). New bölümünün Length kısmına yeni değer girilir  ve OK düğmesine tıklanır.

 
     Şekil  1:Time Configuration diyalog kutusu              Şekil  2:Re-scale Time diy. kutusu

   ANİMASYON  KONTROL ARAÇLARI

    Animasyon kontrol araç düğmeleri   ekranın sağ alt köşesindedir.
    1.    Play Animation 
(Animasyonu Oynat) düğmesine tıklanırsa animasyon çalıştırılır. 
    2.    Stop Animation 
(Animasyonu Durdur) düğmesine tıklanırsa animasyon durdurulur.  düğmesine tıklandıktan sonra görünür.
    3.    Play Selection düğmesine tıklanırsa ekranda seçili objenin  animasyonu yapılır.
 düğmesi üzerine bastırıldığında görünür. 
    4.    Go to Start düğmesine tıklanırsa animasyon başa alınır.
    5.    Previous Frame /Key  düğmesine tıklanılırsa animasyon bir önceki kareye alınır.
    6.     Next Frame/Key düğmesine tıklanılırsa animasyon bir sonraki kareye alınır.
    7.   Go To End düğmesine tıklanırsa animasyon sona alınır.

 

SPONSORLAR