/
/
/
TARGET CAMERAS (Hedefli Kameralar)
TARGET CAMERAS (Hedefli Kameralar)
   TARGET CAMERAS (Hedefli Kameralar)
   1.TANITIM
    Kameralar, objelerin çizildiği sahneye değişik yönlerden bakmamızı sağlayan araçlardan biridir. Kameralar iyi bir sunum aracıdır. Gerçek hayattaki kameraların kullandığı sistemleri taklit ederler. Bina gibi dışardan içi görünmeyen çizimlerin içlerini görmek için kullanılabilirler. Aynı sahnede birden fazla kamera kullanılabilir. Ayrıca kameralara animasyon da verilebilir.
    Target
(Hedefli) kameralar hedefi olan kameralardır. Kaynak ve hedef noktalar seçilerek yerleri değiştirilebilir. Kaynak kısmı kamera şekline, hedef kısmı küp şeklindedir.
    Target kameraya aşağıdaki yollardan girilir:
     Create panel   ►Cameras   ►Target
     Create menu  Cameras ►Target Camera

    2.EKRANA HEDEFLİ  KAMERA (Target) YERLEŞTİRME
    Target tipi kameraların kaynak ve hedef kısımları vardır. Ekrana Target kamera yerleştirmek için aşağıdaki yol kullanır.
    1. Ekrana gerekli obje çizimleri yapılır
(Şekil 1).
    2. Target (Hedefli) kamera önce Top (Üst) ekranında objenin yüzeylerini görecek şekilde yerleştirilir (Şekil 2).       

 
                                    Şekil 1:Objeler                                     Şekil 2:Yerleştirilmiş kamera

    3. Perspective ekranındayken C tuşuna basılarak kamera görüntüsüne geçilir ekranın ismi Camera01 ismini alır (Şekil 3).

  
                                                        Şekil  3:Kamera görüntüsü

    4. Kameranın hedef ve kaynak kısımları ayrı ayrı  Top, Front ve Left ekranlarında Move komutuyla hareket ettirilerek istenilen konuma getirilir. Sonuçlar kamera ekranından izlenir (Şekil  4).


                                               Şekil  4:Düzenlenmiş kamera görüntüsü

SPONSORLAR