/
/
/
“IŞIK ŞİDDETİ” ANİMASYONU
“IŞIK ŞİDDETİ” ANİMASYONU
   IŞIK ŞİDDETİ ANİMASYONU
    Ekrana yerleştirilmiş bir ışığın animasyonu sırasında belli aralıklarda ışık şiddetini azaltıp çoğaltmak için  aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Işık animasyonunun süresini belirlemek için ekranın sağ alt köşesindeki    Time Configuration düğmesine tıklanır ve aynı isimli diyalog kutusu ekrana gelir. Animation bölümündeki
Length
(Uzunluk) kısmına 250 yazalım ve OK düğmesine tıklayalım. Bu değer yaklaşık 8 sn animasyon demektir.
    2. Basit bir sahne oluşturalım. Ekrana Plane komutuyla bir düzlem çizelim ve kaplayalım. Ayrıca Front ekranında Target Spot ışığı yerleştirelim. Ayrıca ortamın biraz aydınlık olması için Omni ışık yerleştirelim ve şiddetini 0.5 yapalım
(Şekil 1).
    3. Daha önce anlatıldığı gibi ışığa doğrusal bir animasyon verelim. Işığın tamamının hareket ettirilmesi için kaynak ile hedef kısımları arasındaki doğru üzerine tıklanmalıdır.
    4. Target Spot ışığın kaynak kısmı seçilir.

 
                                 Şekil 1:Düzlem ve Işıklar                                                                  

    5. Menü çubuğundan Graph Editors üzerine tıklanır ve Track View – Dope Sheet seçilir. Track View  –  Dope Sheet isimli diyalog kutusu ekrana gelir (Şekil 2).
    6. Objects (Objeler) başlığı altındaki Spot01 yazısının sol tarafındaki + işareti üzerine tıklanır. Object  (Target Spot) açığa çıkarılır.


                        Şekil 2:Diyalog kutusu

    7. Object  (Target Spot) yazısının sol tarafındaki +  işareti üzerine tıklanır ve ayarlarla ilgili liste açığa çıkar. Işık şiddetinin ayarlandığı Multiplier üzerine tıklanır ve karşısındaki şerit aydınlanır.
    8. Önce Edit Keys
(Anahtarları düzenle)  düğmesine hemen ardından Add Keys  (Anahtar Kareler İlave  Et)   düğmesine tıklanır. Zaman cetvelindeki  0, 60, 120, 180 ve 240’ ın hizalarına sol tuş tıklanarak anahtar kareler yerleştirilir (Şekil 3).


                                                             Şekil 3:Anahtar kareler

    9. Bu uygulamamızda ışık şiddeti yavaş yavaş azalacak ve ve yavaş yavaş artacaktır.
         Zaman cetvelindeki  0’ ın hizasındaki anahtar kare üzerine sağ tıklanır ve Spot01 \\ Multiplier diyalog kutusu ekrana gelir. Value
(Değer) kısmına 2 yazalım.
        ♦ 60’ ın hizasındaki anahtar kare için Value
(Değer) kısmına 0 yazalım. Burada ışık sönecektir.
        ♦ 120’ nin hizasındaki anahtar kare için Value kısmına tekrar 1 yazalım.
        ♦ 180’ nin hizasındaki anahtar kare için Value kısmına tekrar 0 yazalım.
        ♦ 250’ nnin hizasındaki anahtar kare için  Value kısmına tekrar 2 yazalım ve  düğmesine tıklayarak diyalog kutusunu kapatalım.
    10. Yapılan bu ayarlardan sonra animasyon daha önceden anlatıldığı gibi *.Avi formatında filme dönüştürülür.
    11. Eğer ışığın bir anda sönmesi istenilirse şiddetli ışığı temsil eden anahtar karenin yanına bir anahtar kare daha yerleştirilir ve değeri 0 yapılır.
    12.
Şekil 4’ de görüldüğü gibi 1, 2, 5 ve 6 nolu anahtar karelerin değeri 2; 3, 4,7 nolu anahtar karelerin değeri 0 yapıldı. 
    13. 1 ve 2 nolu anahtar karelerin arasında ışık aynı şiddette olacak ve 3 nolu anahtar karede ışık birden sönecektir. 3 ve 4 nolu anahtar karelerin arasında ışık sönük kalacak. 5 ve 6 nolu anahtar karede ışık şiddetli, 7. anahtar karede ışık birden sönecektir.
    14.  Işığa uygulanan yanıp sönme animasyonu ışık yerinde sabit iken de uygulanabilir.


                                                          Şekil 4:Anahtar kareler

SPONSORLAR