/
/
/
“KİTAPLIK” ANİMASYONU
“KİTAPLIK” ANİMASYONU
    KİTAPLIK ANİMASYONU
    
1.DOĞRUSAL  ANİMASYONUN  YAPILMASI
    Şekil 1’ de demontajı görülen KİTAPLIK’ ın parçaları Move komutu kullanılarak doğrusal hareketle montajı yapılacak ve animasyona dönüştürülecektir. Taşıma işlemine başlanmadan önce parçalara ayrı ayrı isim verilir. Benzer parçalar gruplandırıldıktan sonra isimlendirilmelidir. 


                     Şekil 1: Perspective ekranında kitaplığın parçaları

    Doğrusal animasyonu gerçekleştirmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Animasyonun süresini belirlemek için ekranın sağ alt köşesindeki    Time Configuration düğmesine tıklanır ve aynı isimli diyalog kutusu ekrana gelir. Animation bölümündeki Length
(Uzunluk) kısmına 1000 yazalım ve OK düğmesine tıklayalım. Bu değer yaklaşık 33 sn animasyon demektir. Bu süreyi kendinize göre uzatıp kısaltabilirsiniz.
    2. Select and Move    
(Seç ve Taşı) düğmesine tıklayarak aktif yapalım.
    3. Zaman göstergesini  en sağa kaydırarak 1000/1000 yapalım.
    4. Animasyonun oluşması için Auto Key    düğmesi üzerine tıklayalım. İlgili ekranın çevresinde kırmızı bir şerit meydana gelir.
    5. Left (Sol) ekranında 
(Şekil 2)  Move komutuyla sırayla taşınırlar. Önce Arka Parça  duvarın üzerine taşınır. Sırasıyla diğer parçalar  yerlerine taşınırlar (Şekil 3).
    6. Animasyonu bitirmek için Auto Key   düğmesi üzerine tekrar tıklayalım. Play   (Oynat) düğmesine tıklayarak animasyonu başlatalım.


                        Şekil 2: Left ekranında parçaların görünümü                                Şekil 3

    2.ANİMASYONUN  SIRAYA  KONMASI
    Animasyonumuzda duvar, arka parça, raflar, ara parçaları, kitaplar ve saksılar isimlerinde parçalar bulunmaktadır. Bu animasyonumuzda duvar her zaman yerinde sabit duracaktır. Arka parça gelecek ve geldikten sonra diğer parçalar gelinceye kadar sabit duracak. Bu düzenleme yapılmazsa parçaların hepsi aynı anda hareket edecektir.
    Animasyonun sıraya konması için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Animasyona dahil olacak objelerin tamamı seçilir. Menü çubuğundan Graph Editors üzerine tıklanır ve Track View – Dope Sheet seçilir. Track View –  Dope Sheet isimli diyalog kutusu ekrana gelir 
(Şekil 4). 


                                 Şekil  4: ”Track View-Dope Sheet” diyalog kutusu

    2. Track View – Dope Sheet  diyalog kutusu 2 ana bölümden meydana gelir. Sol tarafta yapılacak işlemler ve objeler yer alır. Sağ tarafta ise satırlar yer alır. Bu satırlara iz (track) denir.  Animasyona ses ilave edilmek istenilirse Sound kullanılır.
    3. Object klasörü altında animasyona dahil edilmiş ve gruplandırılarak isim verilmiş tüm parçalar listelenir. Edit Rangers    düğmesine tıklandığında sağ tarafta uçlarında küçük kareler olan düz çizgiler bulunur. Biz bu kareleri kullanarak her parça için animasyon uzunluğunu belirleyeceğiz. Mouse bu karelerin üzerine getirilir ve sağa sola sürüklenerek animasyon uzunluğu belirlenir.
    4. Arka Parça 0-100 kareleri arasında hareket etsin. Arka Parça üzerine tıklanır, mouse, Arka Parça’ nın karşısındaki izin sağ tarafındaki kare kutu üzerine bastırılır ve sol tarafa doğru 100. karenin üzerine getirilir
(Şekil 5). Bunu zaman çubuğundan takip edebilirsiniz.

 
   Şekil 5:Arka Parça animasyon uzunluğu         Şekil 6:Raflar için animasyon uzunluğu

     5. Raflar 100 – 200 kareleri arasında hareket etsin. Raflar üzerine tıklanır,  mouse, Raflar’ ın karşısındaki  izin  sol  tarafındaki  kare kutu üzerine  bastırılır ve sağ tarafa doğru 100. karenin üzerine getirilir. Sağ tarafındaki  kare kutu üzerine bastırılır ve sol tarafa doğru 200. karenin üzerine getirilir (Şekil 6).
     6. Aynı şekilde Ara Parçaları 200 –  300 kareleri arasına, Saksılar 300 – 400 kareleri arasına, Kitaplar1 400 – 500 kareleri arasına, Kitaplar2  500 –  600 kareleri arasına, Kitaplar3  600 – 700 kareleri arasına, Kitaplar4,  700 – 800 kareleri arasına yerleştirilir. 800 –  1000 kareleri arasında hiç hareket olmayacaktır.

    3.ANİMASYONUN  FİLME DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
    Animasyonu filme dönüştürmek için Rendering menüsünden Render Setup komutu verilir ve aynı isimli diyalog kutusu  görüntülenir  (Şekil 7).  Common sekmesine  tıklanır.
    Common Parameters bölümünde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
    1. Time Output  alt bölümünde Render edilecek kare sayısı ayarlanır.
        ♦ Active Time Segment  işaretlenir canlandırmanın aktif aralığını Render eder. 0 dan 1000’ e kadar olan kareler işleme dahil edilir.
    2. Output Size alt bölümünde Render çıkışının boyutları belirlenir ve 800 x 600’ ü seçtik.

 
                Şekil  7:Render Setup diyalog kutusu                                         

    3. Render Output alt bölümünde (Şekil 8) yapılan animasyon çalışmaları bir dosyaya kaydedilir. Files... butonuna basıldığında  Render Output File isimli diyalog kutusu  görüntülenir.
       ♦ Konum kısmından animasyonun kaydedileceği klasör seçilir.
       ♦ Dosya adı kısmına  uygun isim yazılır. Biz KİTAPLIK ANİMASYONU yazdık.
       ♦ Kayıt türü kısmından  dosya türü olarak AVI File [*.avi] seçtik.
       ♦ Kaydet düğmesine basılarak dosya kaydedilir. AVI File Coprassion Setup
(Avi Dosyası Sıkıştırma Ayarı) isimli bir diyalog kutusu karşımıza gelir. OK (Tamam) düğmesine tıklanarak Cinepak Codec by Radius sıkıştırma türü onaylanır.
    4. Render butonuna tıklanır ve Rendering isimli diyalog kutusu görüntülenir ve her kare ayrı ayrı render yapıldıktan sonra Windows Media Player  dosyası hazır hale gelmiş olur.  işareti üzerine çift tıklanarak film oynatılır.  Avi dosyası bağımsızdır. Her bilgisayarda gösterilebilir.                  Şekil 8: Render Output bölümü

 

SPONSORLAR