/
/
/
ANİMASYONA SES İLAVE ETME
ANİMASYONA SES İLAVE ETME
   ANİMASYONA SES İLAVE ETME    

    Program dışından alınan ve uzantısı *. wav olan ses dosyaları animasyona ilave edilir.  Animasyona ses ilave edebilmek için aşağıdaki yol takip edilir:
    1. Menü çubuğundan Graph Editors üzerine tıklanır ve Track View-Dope Sheet seçilir. Track View-Dope Sheet isimli diyalog kutusu ekrana gelir
(Şekil 1). 

 
                    Şekil 1:Track View      

    2. Sound  (Ses) üzerine çift tıklanır ve Prosound isimli diyalog kutusu ekrana gelir (Şekil 2).                                                                   


                                               Şekil 2:” Prosound” diyalog kutusu

    3. Add (İlave Et) düğmesine tıklanır ve (Open) isimli diyalog kutusu ekrana gelir. Konum kısmından uzantısı *. wav olan ses dosyalarına ulaşılır. 
    4. Ses dosyası seçilir ve komut düğmesine tıklanır. Prosound diyalog kutusuna tekrar geri dönülür ve seçilen ses dosyasının ismi sol üstteki boşlukta görüntülenir. Close
(Kapat) düğmesine tıklanarak Prosound diyalog kutusu kapatılır.
    5. Track  View – Dope Sheet isimli diyalog kutusundaki Sound başlığı altındaki ses isminin sol tarafındaki  + işaretine tıklanır ve alt başlıklar açılır. Waveform
(Dalga Şekli) üzerine tıklandığında sağ tarafta sesin şiddetini gösteren ses dalgası görüntülenir (Şekil 3). 
    6.  Play Animaton  (Animasyonu Oynat)   düğmesine tıklandığında animasyon oynatılır ve ses duyulur.

 
                                                              Şekil 3: Ses dalgası

 

     SES AYARLARI
    Ses ayarları yapmak için aşağıdaki işlemler yapılır.
    1. Waveform
(Dalga Şekli) başlığı üzerine çift tıklandığında Prosound diyalog kutusu ekrana gelir. File Details (Dosya Detayları) bölümünde aşağıdaki düzenlemeler yapılır (Şekil 4).


                                                      Şekil 4:”File Details” bölümü

       ♦ Active (Aktif Et) onay kutusu   işaretlenerek ses aktif duruma getirilir.
        Start
(Başlangıç) değer kutusuna sesin başlama zamanı için  film kare sayısı girilir.
       ♦ End Frame
(Bitiş Karesi) değer kutusuna sesin bitme zamanı için  film kare sayısı girilir. Biz burada animasyonun bitiş süresini yazdık.
          düğmesine tıklanarak animasyon yapmadan ses ön dinlemesi yapılır.
     2. Playback
(Pleybek) bölümündeki  Specify Play Range (Oynatma Aralığını Belirleme) kısmına özel olarak sesin başlama ve bitiş zamanları yazılır.
     3. Volume  
(Ses Şiddeti) başlığı üzerine tıklanarak ses şiddeti ayarlanır. Sesin şiddetini belli aralıklarla yükseltip alçaltmak için aşağıdaki sıra takip edilir.
         Önce Edit Keys
(Anahtarları düzenle)  düğmesine hemen ardından Add Keys  (Anahtar Kareler İlave  Et)   düğmesine tıklanır. Zaman cetvelindeki  0, 80, 160  ve 240’ ın hizalarına sol tuş tıklanarak anahtar kareler yerleştirilir (Şekil 5).


                                   Şekil 5:Ses şiddeti ayarlamak için anahtar kareler

         Zaman cetvelindeki  1 numaralı anahtar kare üzerine sağ tıklanır ve Volume diyalog kutusu ekrana gelir. Time (Zaman) kısmına 0, Value (Değer) kısmına 5 yazalım.
       ♦ 2 numaralı anahtar kare üzerine sağ tıklanır ve Volume diyalog kutusundaki  Time kısmına 80, Value kısmına 2 yazalım.
       ♦ 3 numaralı anahtar kare üzerine sağ tıklanır ve Volume diyalog kutusundaki  Time kısmına 160, Value kısmına 6 yazalım.
       ♦ 4 numaralı anahtar kare üzerine sağ tıklanır ve Volume diyalog kutusundaki  Time kısmına 240, Value kısmına 2 yazalım.
       ♦ Value değeri 0 verilirse ses çıkmaz. Ayarlar yapıldıktan sonra ses dalga şekli değişir.


 

SPONSORLAR