/
/
/
ANIMATIONS (Animasyonlar)
ANIMATIONS (Animasyonlar)
   ANIMATIONS (Animasyonlar)
   1. ANİMASYONUN GENEL TANITIMI
    Objelere, bilgisayar ortamında günlük hayattaki gibi hareket verilmesine animasyon denir. 3ds Max programında oluşturulan her şeyin animasyonu yapılabilir. Ayrıca makine parçalarının dairesel ve doğrusal hareketlerinin animasyonu da yapılabilir. Ekrana yerleştirilen ışık ve kameralar da animasyona dahil edilebilir.

   2.OBJELERE  DOĞRUSAL HAREKET  (Animasyon) VERME
    Objelere doğrusal hareket vermek için aşağıdaki sıra takip edilir:      
    1. Doğrusal hareket verilecek obje veya objeler oluşturulur
(Şekil  1).
    2. Zaman göstergesi en sağa kaydırılır 100/100 veya 50/100 gibi bir ara değere getirilebilir. Ara değere getirildiği zaman ara değerden 100’ e kadar olan kısımda objeler hareketsiz kalır.  Autokey düğmesi üzerine tıklanarak animasyon açılır ve rengi kırmızı olur (Şekil 2).
    3. Obje veya objeler seçilir ve Move  komutu aktif yapılır. Move gizmosu obje üzerine yerleşir (Şekil  3). X, Y, Z  eksenlerinden biri üzerine gelinir ve bastırılarak sürüklenir. Yaptığımız bu hareket animasyona dahil edilir.
    4. Ölçülü animasyon yapmak için Move komut düğmesi üzerine sağ tıklanır.  Ekrana Move Transform Type-In penceresi gelir.  Offset  bölümündeki X, Y, Z  kısımlarına değerler girilir ve Enter tuşuna basılır. Ters tarafa taşıma yapılacaksa değerin önüne – (eksi) işareti konulur.
    5.  Tekrar  Autokey   düğmesine tıklanarak animasyon sona erdirilir. Play  düğmesine tıklanarak animasyon oynatılır.

  
              Şekil 1:Obje                   Şekil 2:Zaman çubuğu             Şekil 3:Move gizmosu

   3.OBJELERE DAİRESEL HAREKET (Animasyon) VERME
    Objelere dairesel hareket vermek için aşağıdaki sıra takip edilir:      
    1. Dairesel hareket verilecek obje veya objeler oluşturulur
(Şekil 4). Gerekiyorsa Pivot merkezi objenin merkezine veya herhangi bir yerine taşınır.
    2. Zaman göstergesi en sağa kaydırılır 100/100 veya 50/100 gibi bir ara değere getirilebilir. Ara değere getirildiği zaman ara değerden 100’ e kadar olan kısımda objeler hareketsiz kalır.  Autokey düğmesi üzerine tıklanarak animasyon açılır ve rengi kırmızı olur
(Şekil  2).

 
             Şekil 4:Döndürülecek obje                                      Şekil 5:Rotate gizmosu

    3. Obje seçilir ve Rotate  komutu aktif yapılır. Küresel Rotate gizmosu obje üzerine yerleşir (Şekil 5).  X, Y, Z  eksenlerinden biri üzerine gelinir ve bastırılarak obje döndürülür. Şekildeki objenin biçimine göre Z ekseni tercih edilmelidir. Yaptığımız bu hareket animasyona dahil edilir.
    4. Ölçülü döndürme animasyonu yapmak için Rotate  komut düğmesi üzerine sağ tıklanır. Rotate Transform Type-In penceresi gelir. Offset  bölümündeki X, Y, Z  kısımlarına açı değerleri girilir ve Enter tuşuna basılır. Toplam açı 360 derecedir. Ters tarafa döndürme yapılacaksa değerin önüne – (eksi) işareti konulur.
    5. Tekrar  Autokey  düğmesine tıklanarak animasyon sona erdirilir. Play  düğmesine tıklanarak animasyon oynatılır.

   4.OBJELERE  ESNETEREK  HAREKET (Animasyon) VERME
   Objeleri esneterek hareket vermek için aşağıdaki sıra takip edilir:      
    1. Esnetilerek hareket verilecek obje veya objeler oluşturulur
(Şekil  6).
    2. Zaman göstergesi en sağa kaydırılır. 100/100 veya 50/100 gibi bir ara değere getirilebilir. Ara değere getirildiği zaman ara değerden 100’ e kadar olan kısımda objeler hareketsiz kalır.  Autokey düğmesi üzerine tıklanarak animasyon açılır ve rengi kırmızı olur (Şekil 2).

  
              Şekil  6:Esnetilecek obje                                 Şekil  7:Gizmo                               

    3. Obje seçilir ve Scale  komutu aktif yapılır. Üçgen Scale gizmosu obje üzerine yerleşir (Şekil 7).  X, Y, Z  eksenlerinden biri üzerine gelinir ve bastırılarak obje dışa veya içe doğru esnetilir. Şekil 8’ de Z ekseni yönünde içe doğru esnetilmiştir.
    4. Tekrar  Autokey düğmesine tıklanır ve animasyon sona erdirilir. Play  düğmesine tıklanarak animasyon çalıştırılır.               Şekil 8:Esnetilmiş obje
 

SPONSORLAR