/
/
/
“EKRAN ARKA PLAN RENGİ” ANİMASYONU
“EKRAN ARKA PLAN RENGİ” ANİMASYONU
   EKRAN ARKA PLAN RENGİ ANİMASYONU
    Arka plan renginin bir animasyon çalışmasında aralıklarla değişmesi için işlem sırası:
    1. Animasyonun süresini belirlemek için ekranın sağ alt köşesindeki    Time Configuration düğmesine tıklanır ve aynı isimli diyalog kutusu ekrana gelir. Animation bölümündeki Length
(Uzunluk) kısmına 200 yazalım ve OK düğmesine tıklayalım. Bu değer yaklaşık 7 sn animasyon demektir.
    2. Menü çubuğundan Graph Editors üzerine tıklanır ve Track View-Dope Sheet seçilir. Track View-Dope Sheet isimli diyalog kutusu ekrana gelir.
    3. Sol taraftaki listeden Environment yazısının sol tarafındaki + düğmesine tıklanarak gizlenmiş liste açığa çıkarılır.
    4. Background Color  üzerine tıklanır ve karşısındaki şerit aydınlanır
(Şekil 1).


                                   Şekil 1:”Track View-Dope Sheet” diyalog kutusu

    5. Track View-Dope Sheet  diyalog kutusunun sol üst kısımdaki  Edit Keys  (Anahtar Kare Düzenle) düğmesine    tıklanarak aktif yapılır.
    6. Anahtar kare eklemek için  Add Keys   düğmesine tıklanır. Mouse’ ın sol tuşuyla Back Ground Color
(Arka Plan Rengi) karşısındaki şerit üzerine 0, 50, 100, 150 ve 200. karelere birer anahtar kare yerleştirilir.
    7. En baştaki birinci anahtar kare üzerine sağ tıklanır ve Background Color
(Arkaplan Rengi) isimli diyalog kutusu ekrana gelir (Şekil 2).
       ♦ Time (Zaman) kısmına başlangıç anahtar kare sayısı 0 (Sıfır) girilir.
       ♦ Renk kutusu    üzerine tıklanır ve anahtar kareye renk atanır. 
    8. Diğer anahtar kareler üzerine tek tek sağ tıklanır ve Background Color isimli diyalog kutusu ekrana gelir 
(Şekil 2)
       ♦ Time (Zaman) kısmına  anahtar kare sayısı  50, 100, 150 ve 200 girilir.
       ♦ Renk kutusu    üzerine tıklanır ve her anahtar kareye değişik renkler atanır. 

 
          Şekil 2:Diyalog kutusu

    9. Daha önce anlatıldığı gibi animasyonu filme dönüştürmek için Rendering menüsünden Render Setup komutu verilir ve aynı isimli diyalog kutusu  görüntülenir. Common sekmesinde  aşağıdaki işlemler yapılır.
        ♦ Time Output  alt bölümünden Active Time Segment  işaretlenir canlandırmanın aktif aralığını Render eder. 0 dan 200’ e kadar olan kareler işleme dahil edilir.
        ♦ Output Size alt bölümünde Render çıkışının boyutları belirlenir. Biz burada 800 x 600’ ü seçtik.
        ♦ Render Output alt bölümünde yapılan animasyon çalışmaları bir dosyaya kaydedilir. Save File onay kutusu işaretlenir. Files... butonuna basıldığında  Render Output File isimli diyalog kutusu  görüntülenir.
           > Konum kısmından animasyonun kaydedileceği klasör seçilir.
           > Dosya adı kısmına  uygun isim yazılır.
           > Kayıt türü kısmından  dosya türü olarak AVI File [*.avi] seçtik.
           > Kaydet düğmesine basılarak dosya kaydedilir. AVI File Coprassion Setup
(Avi Dosyası Sıkıştırma Ayarı) isimli bir diyalog kutusu karşımıza gelir. OK (Tamam) düğmesine tıklanarak Cinepak Codec by Radius sıkıştırma türü onaylanır.
    10. Render butonuna tıklanır ve Rendering isimli diyalog kutusu görüntülenir ve her kare ayrı ayrı render yapıldıktan sonra Windows Media Player  dosyası hazır hale gelmiş olur.  işareti üzerine çift tıklanarak film oynatılır.  Avi dosyası bağımsızdır. Her bilgisayarda gösterilebilir.


 

SPONSORLAR