/
/
/
ANİMASYONU FİLME DÖNÜŞTÜRME
ANİMASYONU FİLME DÖNÜŞTÜRME
   ANİMASYONU FİLME DÖNÜŞTÜRME
   1.TANITIM
    3D Studio Max programında yapılan animasyonlu çalışmalar, Windows Media Player programında veya başka programlarda çalıştırılarak  reklam, tanıtım ve eğitim amaçlı kullanılabilir. AutoCAD veya 3D Studio Max programlarında oluşturulan objeler üzerinde istenilen animasyonlar, ışıklandırma, malzeme kaplama gibi işlemler yapıldıktan sonra film oluşturulur.

   2.FİLM OLUŞTURMA
    Film oluşturmak için Rendering menüsüden Render Setup komutu verilir veya F10 tuşuna basılır. Render Setup isimli diyalog kutusu  görüntülenir ve Common sekmesi tıklanır (Şekil  1).

  
      Şekil 1:Render Setup diyalog kutusu                   Şekil  2:Options alt bölümü

    Common Parameters bölümünde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
    1. Time Output  alt bölümünde Render edilecek kare sayısı ayarlanır. Default olarak 0 dan 100’e kadardır.
        ♦ Single seçeneği işaretlenirse sadece bir kareyi render eder.
        ♦ Active Time Segment  seçeneği işaretlenirse canlandırmanın aktif aralığını yani animasyonun tamamını Render yapar.  Zaman aralığı değiştirilmemişse 0 dan 100’ e kadar olan kareler işleme dahil edilir.
        ♦ Range  seçeneği işaretlenirse kullanıcının belirlediği kareler arası Render edilir.
        ♦ Frames  seçeneği işaretlenirse aralarına virgül konularak yazılan kareleri Render eder diğerlerini Render etmez.
    2. Output Size alt bölümünde Render çıkışının boyutları belirlenir. Biz burada Custom
(Özel) seçeneğini seçtik.
        ♦ Width değer kutusu yatay eksendeki nokta (piksel) sayısını,
        ♦  Height değer kutusu düşey eksendeki nokta (piksel) sayısını belirtir. En iyi sonucu deneyerek bulabilirsiniz.  Ayrıca 320x240, 800x600 gibi yazılı düğmelere tıklayarak da boyut seçilebilir.
    3. Options  alt bölümünde
(Şekil 2) çeşitli Render seçenekleri yer alır.
         ♦ Atmospherics  onay kutusu işaretlenirse atmosferik efektler render yapılır.
         ♦ Effects  onay kutusu işaretlenirse efektler render yapılır.
         ♦ Displacement onay kutusu işaretlenirse kaplamalar render yapılır.
         ♦ Render Hidden Geometry onay kutusu işaretlenirse görünmeyen geometriler render yapılır.
         ♦ Area Lights/Shadows as Point onay kutusu işaretlenirse ışıklar ve gölgeler  render yapılır.
         ♦ Forse 2-Sided onay kutusu işaretlenirse iki yüzey de render yapılır.
     4. Render Output alt bölümünde
(Şekil 3) yapılan animasyon çalışmalar bir dosyaya kaydedilir. Files... butonuna basıldığında  Render Output File isimli diyalog kutusu (Şekil 4) görüntülenir. Bu kutunun;
         ♦ Save  In  
(Konum)  kısmından animasyonun kaydedileceği klasör seçilir.
         ♦ File name
(Dosya adı) kısmına  uygun isim yazılır.
         ♦ Save as Type
(Kayıt türü) kısmından  dosya türü olarak AVI File [*.avi] seçtik.

 
    Şekil  3):Render Output alt bölümü               Şekil  4:Render Out File diyalog kutusu

      ♦ Save (Kaydet) düğmesine basılarak dosya kaydedilir. AVI File Coprassion Setup (Avi Dosyası Sıkıştırma Ayarı) isimli bir diyalog kutusu (Şekil 5) karşımıza gelir. OK (Tamam) düğmesine tıklanarak Cinepak Codec by Radius sıkıştırma türü onaylanır.
    5. Render butonuna tıklanır ve Rendering isimli diyalog kutusu
(Şekil 6) görüntülenir ve her kare ayrı ayrı render yapıldıktan sonra Windows Media Player  dosyası hazır hale gelmiş olur.

  
 Şekil  5:Film dosyası sıkıştırma ayarları        Şekil  6:Rendering diyalog kutusu

    6. İlgili klasördeki  işareti üzerine çift tıklanarak film oynatılır. Avi dosyası bağımsızdır. Her bilgisayarda gösterilebilir.

 

SPONSORLAR