KAMERA AYARLARI
   KAMERA AYARLARI
    Objeler oluşturulduktan sonra ekrana Front, Left ve Top ekranlarından birinde kamera yerleştirilir (Şekil 1). Kamera seçilir ve Modify düğmesine tıklanır. Ekranın sağ tarafına yerleşen Parameters bölümünden aşağıdaki ayarlar yapılır (Şekil 2).
    1. FOV kısmından  kameranın görüntü açısı ayarlanır.
    2. Lens kısmından kamera hareket etmeden dar veya geniş alanı görüntüler. Stock Lenses
(Lens Stoğu) kısmından hazır lens uzunlukları seçilebilir. Küçük sayılar objeyi uzakta gösterirler. Büyük sayılar objeyi yakından gösterirler (Şekil 3).

 
       Şekil 1:Kamera ve objeler             Şekil 2:Parametreler         Şekil 3:Uzaklaştırılmış

    3. Type kısmından kameranın tipi seçilir (Şekil 4).
        ♦ Show Cone onay kutusu işaretlenirse kamera seçili olmadığı halde koni şeklinde çizgileri görünür.
        ♦ Show Horizon onay kutusu  işaretlenirse ekranın arkasında siyah ufuk çizgisi görünür.
    4. Environment  Range
(Çevre Alanı) bölümünden yapılan ayarlarla efektler belirlenen ayarlar içinde görüntülenir.
        ♦ Show onay kutusu işaretli olmalıdır.
         Near Range  kısmına verilen değerle efektin başlayacağı yakın sınır belirlenir.
         Far Range kısmına verilen değerle efektin uzak sınırı belirlenir. Efektler bu iki sınır arasında oluşur.
    5. Clipping Planes bölümünde görüntülenecek bölge ayarlanır.
        ♦ Clip manually  onay kutusu işaretlenir
        ♦ Near Clip ve Far Clip arasındaki kısım Render yapıldığında görüntülenir.
    6. Multi-Pass Effect  bölümünde
(Şekil 5) yapılan ayarlarla kameranın odaklandığı bölge net görünür. Diğer yerler bulanık görünür.

      
       Şekil  4:Ayarlar                  Şekil 5:Ayarlar               

       ♦ Enable onay kutusu işaretlenir.
       ♦ Preview düğmesine tıklanarak ön görünüm elde edilir.
       ♦ Depth of field seçilirse kameranın Target objesi dikkate alınır.
       ♦ Target Distance
(Hedef Mesafesi) kısmına kameranın hedef kısmının kaynaktan olan uzaklığı girilir. Sampling bölümündeki Total Passes kısmına kare resim için geçiş sayısı belirlenir.
 

SPONSORLAR