/
/
/
SELECT and LINK (Seç ve Bağla) ve UNLINK SELECTION (Objeleri Birbirinden Ayırma)
SELECT and LINK (Seç ve Bağla) ve UNLINK SELECTION (Objeleri Birbirinden Ayırma)
   SELECT and LINK (Seç ve Bağla) 

    Güneş sistemi gibi birbirine bağımlı çalışan objeler bulunmaktadır. Özellikle makine ve motor parçalarının bir kısmı çalışma yerlerinde başka parçalara bağımlı olarak çalışırlar. Bundan dolayı birbirine bağımlı çalışan objelerin birbirlerine bağlanması gerekmektedir. Bu işlemin gerçekleşmesi için  Main Toolbar üzerindeki Select and Link (Seç ve Bağla) komutu kullanılır (Şekil  1).

    
Şekil  1:Select  and Link             Şekil  2:Birbirine bağlanacak objeler    
                komutu 

    Objelerin birbirine bağlanması için aşağıdaki sıra takip edilir:      
    1. Önce şekiller oluşturulur
(Şekil  2). Burada küreler silindire bağlanacaktır.
    2. Main Toolbar araç çubuğu üzerindeki  Select and Link   komut düğmesine tıklanır.
    3. Mouse işareti  önce bağlanacak (child) şeklin üzerine taşınır .
    4. Sol tuş basılı iken  mouse  işareti ana şeklin (parent)  üzerine taşınır. Kesik çizgili bir iz oluşur
(Şekil 3).
    5. Ana şeklin üzerindeyken sol tuş bırakılır. Bağlantı işlemi tamamlanmış olur.
    6. Child
(Çocuk) bağımsız hareket  edebilir, parent (ebeveyn) ’i  etkilemez. Parent hareket ederse child,  parent’e bağlı olarak  hareket eder.

 
          Şekil  3:Objelerin birbirine bağlanması             Şekil  4:Unlink Selection

 

   UNLINK SELECTION (Objeleri Birbirinden Ayırma) 
    Bazı durumlarda birbirine bağlanmış objeler birbirinden ayrılması gerekebilir. Bu durumda Main Toolbar üzerindeki Unlink Selection   komutu verilir.
    Bağlanmış objelerin birbirinden ayrılması için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
    1. Önce  child
(çocuk), yani bağlanmış obje seçilir.
    2. Daha sonra Main Toolbar araç çubuğu üzerindeki Unlink Selection komut düğmesine tıklanır
(Şekil  4). Bu şekilde bağlanmış parçalar birbirinden ayrılmış olur.

 

SPONSORLAR