/
/
/
BASAMAK OLUŞTUR (Jog)
BASAMAK OLUŞTUR (Jog)
1.TANITIM
Basamak Oluştur (Jog), sac parçaları üzerine çizilmiş bir çizgiden iki büküm oluşturarak kademe vermek için kullanılan bir komuttur. Saca bükülmüş kademe verilmesine rağmen uzunluğu ve doğrultusu aynı kalır. Sadece bir çizgi çizilmelidir ve çizginin boy uzunluğu önemli değildir. Komuta aşağıdaki yollardan biriyle ulaşılır ve çalıştırılır:
  ♦ Sac Levha
(Sheet Metal) araç çubuğu üzerindeki  Basamak Oluştur (Jog)  komut düğmesine tıklanır.
  
♦ Ekle MenüSac LevhaBasamak Oluştur… (Insert MenuSheet MetalJog…) yoluyla komuta ulaşılır.

2.BASAMAK OLUŞTURMA
Sac parçasına basamak oluşturmak için aşağıdaki işlem basamakları uygulanır:
1. Önce saç parçası şekillendirilir seçilen yüzeyin üzerine bir bükme sınır çizgisi çizilir (Şekil 1). 
2. Basamak Oluştur (Jog) komut düğmesine tıklanır. Aynı isimde özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 2).

  
         Şekil 1:Sınır doğrusu                   Şekil 2:”Basamak Oluştur”  özellik yöneticisi

3. Özellik yöneticisi üzerinde gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra, bükme doğrusunun bulunduğu yüzeyin sabit kalacak kısmına tıklanır ve bir ön izleme meydana gelir (Şekil 3).
4. Tamam (OK)  düğmesine tıklanarak işlem tamamlanır (Şekil 4). 

 
                    Şekil 3:Ön izleme                          Şekil 4:Basamaklı büküm     

3. ÖZELLİK YÖNETİCİSİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER
1.Seçimler (Selections) bölümünde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
  ♦Sabitlenmiş Yüz
(Fixed Face)  kısmındaki boşluğa tıklanır ve sabit kalacak  yüzey seçilir (Şekil 5).
   Varsayılan yarıçapı kullan (Use default radius) onay kutusu işaretli olursa program tarafından belirlenen yarıçapta yuvarlatılır. Eğer onay kutusunun işaretli kaldırılırsa kullanıcı yuvarlatma yarıçapını Büküm Yarıçapı (Bend Radius)  kısmına kendisi girer.

  
     Şekil 5:Sabitlenmiş yüzey               Şekil 6:Basamak konumu

2. Basamak Ötelemesi (Jog Offset)  bölümünde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
    Son Koşulu (End Condition)   kısmından ölçü alma tipi seçilir.
    Yönü Ters Çevir (Reverse Direction düğmesine tıklanırsa işlem diğer taraftan yapılır.
    Öteleme Uzaklığı (Offset Distance)  kısmına kademe yükseklik değeri girilir.
3. Ölçülendirme Konumu (Dimension Position) kısmındaki  düğmelerle ölçünün nasıl alınacağı belirlenir. Ölçünün doğru alınması için Teknik Resim’ e uygun çizilmiş resim dikkate alınır
    Dış Öteleme (Outside Offset) seçeneği seçilirse ölçü en dıştan alınır.
    İç Öteleme (Inside Offset) seçeneği seçilirse ölçü içerden alınır.
    İç Öteleme (Inside Offset)  seçeneği seçilirse ölçü en dıştan en dışa alınır.
   Yansıtılmış uzunluğu sabitle (Fix projected lenght) onay kutusu işaretli olursa bükümün uzunluğu, bükülmeden önceki uçla aynı boyda olur.
4.Basamak Konumu (Jog Position) bölümündeki (Şekil 6) düğmelerle bükümün çizgiye göre nereden başlayacağı belirlenir.
    Büküm Merkez Çizgisi (Bend Centerline)  düğmesine tıklanırsa büküm yerindeki kıvrım yayının tam ortası çizgi üzerine gelir (Şekil 7).

 
 Şekil 7:Merkezden büküm            Şekil 8:Malzeme içeride
    Malzeme İçeride (Material Inside)  düğmesine tıklanırsa kıvrım kenarının dış kısmı çizgiyle aynı hizada olur (Şekil 8).
    Malzeme Dışında (Material Outside)  düğmesine tıklanırsa kıvrım kenarının iç yüzeyi çizgiyle aynı hizaya yerleşir (Şekil 9).
    Dışa Büküm (Bend Outside)  düğmesine tıklanırsa kıvrımın tamamı çizginin dışına yerleşir (Şekil 10).

 
        Şekil 9:Malzeme dışarıda                       Şekil 10:Dışa büküm

5. Basamak Açısı (Jog  Angle)  bölümündeki boşluğa açı değeri girilir. Default değer 90 derecedir. Şekil 11’ de 120 derece bükülmüş basamaklı büküm görülmektedir.
6. Tamam (OK)  düğmesine tıklanarak işlem sonuçlandırılır. Şekil 12’ de parçanın bir bölümünün basamaklı büküldüğü görülmektedir.

  
     Şekil 11:120 derece basamaklı büküm                Şekil 12:Basamaklı büküm örneği

 

SPONSORLAR