/
/
/
KENAR FLANŞI (Edge Flange)
KENAR FLANŞI (Edge Flange)
    KENAR FLANŞI (Edge Flange)
    1. TANITIM
    Mevcut sac parçalarının kenarlarına sac ilave etmek için kullanılan bir komuttur. Temel sac parçasının kalınlığı ilave edilen saca otomatik olarak uygulanır. Fare hareket ettirildiğinde ilave sacın boyu değişir. Komuta aşağıdaki yollardan biriyle girilir:
    ♦ Sac Levha
(Sheet Metal) araç çubuğu üzerindeki  Sac Kenarı Flanşı düğmesine tıklanır.
     Ekle ►Sac Levha Kenar Flanşı… (Insert Sheet Metal  Edge Flange…) yoluyla komuta ulaşılır ve çalıştırılır.

    2. KENAR FLANŞI (Kıvrım) OLUŞTURMA
    Kenar flanşı oluşturmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Önce taban flanşı Taban Flanş/Sekme konusunda anlatıldığı gibi oluşturulur.
    2. Sac Kenarı Flanşı (Edge Flange) komut düğmesine tıklanır. Kenar- Flanş (Edge – Flange) isimli özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 1).

  
                            Şekil 1:”Kenar - Flanş (Edge-Flange)” özellik yöneticisi

    3. Objenin kenarı seçilir (Şekil 2) ve seçilen kenarın ismi Flanş Parametreleri (Flange Parameters) bölümündeki boşlukta   görüntülenir.
    4. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra Tamam (OK)  düğmesine tıklanarak işlem tamamlanır (Şekil 3).

  
                Şekil 2:seçilen kenar                            Şekil 3:Kenar flanşı   

    Not: Şekil 4’  de değişik Kenar Flanşı uygulamaları görülmektedir.


                           Şekil 4:”Kenar Flanşı” uygulamaları

    3. ÖZELLİK YÖNETİCİSİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER
    1. Flanş Parametreleri (Flange Parameters) bölümünde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
       ♦ Flanş Parametreleri
(Flange Parameters) bölümündeki boşluğa tıklanır ve kenar seçilir. Seçilen kenarın ismi   boşlukta görüntülenir.
      
 Varsayılan yarıçapı kullan (Use default radius) onay kutusu işaretli olursa kıvrım köşelerindeki yuvarlatma yarıçapı için programın kendi ayarı kullanılır. Default yarıçap 3’ tür.
      
 Büküm Yarıçapı (Bend Radius)     kısmına kullanıcı kendi değerini yazar. Bu kısmın kullanılabilmesi için Varsayılan yarıçapı kullan (Use default radius)  onay  kutusunun işareti temizlenir. Bu yarıçap iç kısımdaki yayın yarıçapıdır.  
      
 Çapraz Profili Düzenle düğmesine (Şekil 5) tıklandığında Kenar Flanşı’ nın şekli yeniden düzenlenir. Bir ön izleme görüntülenir (Şekil 6).

  
          Şekil 5:Özellik yöneticisi                                       Şekil 6:Ön izleme

        Çizim komutlarıyla şekil yeniden düzenlenir (Şekil 7).

  
        Şekil 7:Yeniden düzenleme                          Şekil 8:”Profil Çizimi” diyalog kutusu

        Ekrana yerleşen Profil Çizimi diyalog kutusu görüntülenir (Şekil 8).  Son düğmesine tıklanarak Kenar Flanşı yeniden oluşturulur (Şekil 9).

 
     Şekil 9:Düzenlenmiş yeni şekil                      Şekil 10:”Açı” bölümü

    2. Açı (Angle) bölümündeki   kısmına kıvrım açısı girilir (Şekil 10).  
        kısmına tıklanıp başka bir katı model yüzeyi seçilirse açı değeri seçilen yüzeye göre verilir.
        Yüze Dik seçeneği seçilirse seçilen yüzeye dik Kenar Flanşı oluşturulur.
        Yüze Paralel (Up To Edge And Merge) seçeneği seçilirse seçilen yüzeye paralel Kenar Flanşı oluşturulur.
    3. Flanş Uzunluğu
(Flange Lenght)  bölümünde, kıvrımın uzunluk tipi seçilir ve kıvrım uzunluk değeri girilir (Şekil 11).  

  
        Şekil 11:”Flanş Uzunluğu” bölümü         Şekil 12:"Kör" uzunluk seçeneği   

        Kör seçeneği seçilirse uzunluk değeri kullanıcı tarafından belirlenir (Şekil 12).
         >​ Yönü Ters Çevir (Reverse Direction)   düğmesine tıklanırsa Kenar Flanş diğer tarafa geçer.
         >​ Uzunluk (Length)   kısmına uzunluk değeri girilir.
         >​ Dış Sanal Keskin (Outer Virtual Sharp)  düğmesine tıklanırsa Uzunluk (Lenght) kısmına girilen ölçü dış keskin köşeden alınır.
         >​ İç Sanal Keskin (Inner Virtual Sharp)   düğmesine tıklanırsa Uzunluk (Lenght) kısmına girilen ölçü iç keskin köşeden alınır.
         >​ Teğet Büküm (Tangent Bend) düğmesine tıklanırsa Uzunluk kısmına girilen ölçü dış büküme teğet alınır.
        Tepe Noktasına Kadar seçeneği seçilirse Kenar Flanş’ ın uzunluğu seçilen köşeye kadar yapılır.
        Kenara Kadar ve Birleştir seçeneği seçilirse Kenar Flanş’ ın uzunluğu seçilen kenara kadar yapılır ve birleştirilir.
    4. Flanş Konumu (Flange Position) bölümünde kıvrımın yerleştirme tipi seçilir (Şekil 13).

  
    Şekil 13:”Flanş Konumu” bölümü       Şekil 14:Malzeme İçeride           

        Malzeme İçeride (Material Inside)  düğmesine tıklanırsa kıvrım kenarın iç kısmına yani oluşturulan kıvrımımın dış yüzeyi seçilen kenarla aynı hizaya yerleşir (Şekil 14).
        Malzeme Dışında (Material Outside)  düğmesine tıklanırsa kıvrım kenarın dış kısmına yani oluşturulan kıvrımımın iç yüzeyi seçilen kenarla aynı hizaya yerleşir (Şekil 15).

     
          Şekil 15:Malzeme dışı kıvrım                      Şekil 16:Dışa Büküm                 

        Dışa Büküm (Bend Outside)  düğmesine tıklanırsa kıvrımın tamamı kenarın tamamen dış kısmına yerleşir (Şekil  16).
        Sanal Keskinden Bük (Bend from Virtual Sharp)    düğmesine tıklanırsa kıvrım keskin köşeden yerleşir (Şekil 17).

      
            Şekil 17:Sanal köşeden büküm              Şekil 18:Teğet büküm           

        Büküme Teğet (Tangent to Bend)   flanş uzunluğu seçenekleri ve 90º' den büyük bükümler için geçerli. Flanş konumu her zaman seçili kenara ilişik yan yüze teğet olur ve flanş uzunluğunu korur (Şekil 18).

     
             Şekil 19:Budama işlemi             Şekil 20:Öteleme işlemi

        Yan bükümleri buda (Trim side bends) onay kutusu işaretlenirse komşu kenar flanşların aynı köşedeki fazlalıkları budanır (Şekil 19).
        Öteleme (Offset) onay kutusu işaretlenirse kıvrım kenar verilen ölçü kadar uzaklıkta yerleşir (Şekil 20). 
    5. Tamam (OK)  düğmesine tıklanarak işlem sonuçlandırılır (Şekil 21). Şekil 22de açınım görülmektedir. Açınım elde etmek için Düzleştir  komut düğmesine tıklanır. Aynı komut düğmesine tekrar tıklanırsa açınım kapanır.

 
  Şekil 21:Kenar Flanş uygulaması                       Şekil 22:Açınım

 

SPONSORLAR