/
/
/
KATLARI AÇ (Unfold)
KATLARI AÇ (Unfold)
1.TANITIM
Katları Aç, diğer saç levha komutlarıyla oluşturulmuş bükümleri tek tek açmak için kullanılan bir komuttur. Bu komutla bir veya birden fazla büküm isteğe bağlı olarak açılabilir. Bu işleme lokal açınım denilmektedir. Büküm üzerinde  kesme işlemlerinin yapılabilmesi için bükümlerin açılması gerekir.
Komuta aşağıdaki yollardan biriyle ulaşılır ve çalıştırılır:
♦Sac Levha (Sheet Metal) araç çubuğu üzerindeki Katları Aç (Unfold)  komut düğmesine tıklanır.
♦ Ekle Menü ►Sac Levha Katları Aç… (Insert Menu Sheet MetalUnfold…) yoluyla komut  çalıştırılır.

2.KATLARI TEK TEK AÇMA
Sac parçalarının katlarını açmak için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
1. Katları Aç
(Unfold)  komutu çalıştırılır ve Katları Açmayı Geri Al isimli özellik yöneticisi ekranın sol tarafında görüntülenir (Şekil 1).

    
Şekil 1:Özellik yöneticisi         Şekil 2:Sabit yüzey ve açılacak katlar

2. Özellik yöneticisinin Seçimler bölümünde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
♦ Sabitlenmiş Yüz (Fixed Face) kısmındaki boşluğa tıklanır ve sabit kalacak yüz seçilir. Seçilen yüzeyin ismi boşlukta görüntülenir.
♦ Katlanmayacak Bükümler (Bends to unfold) kısmındaki boşluğa tıklanır ve açılacak katlar seçilir. Seçilen yüzeylerin ismi boşlukta görüntülenir. Şekil 2’ de objenin seçilmiş yüzeyleri görülmektedir.
3.Tamam (OK) 
 düğmesine tıklanarak işlem tamamlanır (Şekil 3).
4.Özellik yöneticisi üzerindeki Tüm Bükümleri Topla (Collect All Bends) düğmesine tıklanırsa tüm bükümler otomatik seçilir ve açılır (Şekil 4).
Not: Bu komutun çalışabilmesi için köşelerin kaynak yapılmaması gerekir. 

  
           Şekil 3:Açılmış bükümler                       Şekil 4:Tüm bükümlerin açılması

 

SPONSORLAR