KATLA (Fold)
1.TANITIM
Katla (Fold) komutu, Katları Aç (Unfold)  komutuyla katları açılmış saç parçalarının katlarını tekrar ilk durumuna getirmek için kullanılır. Katlama işlemi tek tek yapılabildiği gibi hepsi birden de yapılabilir. Komuta aşağıdaki yollardan biriyle girilir ve çalıştırılır.
  ♦ Sac Levha
(Sheet Metal) araç çubuğu üzerindeki Katla (Fold) düğmesine tıklanır.
  
 Ekle Menü Sac Levha Katla… (Insert MenuSheet MetalFold…) yoluyla komuta ulaşılır ve seçilir.

2. KATLAMA İŞLEMİNİN YAPILMASI
Katları Aç komutuyla bükümü açılmış katları tekrar katlamak için işlem sırası:
1. Katla (Fold) komutu çalıştırılır aynı isimde özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 1).  

 
     Şekil 1:Özellik yöneticisi                           Şekil 2:Sabit yüzey 

2. Özellik yöneticisinin Seçimler (Selections) bölümünde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
 
♦ Önce sabit kalacak yüzey seçilir ve Sabitlenmiş Yüz (Fixed Face) kısmındaki boşlukta görünür.
 
♦ Katlanacak bükümler (Bends to fold) kısmındaki boşluğa tıklanır ve katlanacak büküm seçilir. Seçilen büküm boşlukta görüntülenir. Şekil 2’ de objenin seçilmiş sabit yüzeyi ve katlanacak büküm görülmektedir.
3. Tamam (OK)
düğmesine tıklanarak katlama işlemi tamamlanır (Şekil 3).
4. Özellik yöneticisi üzerindeki Tüm Bükümleri Topla (Collect All Bends) düğmesine tıklanırsa tüm katlar otomatik seçilir ve katlanır (Şekil 4).  
   Not: Bu komutun çalışabilmesi için köşelerin kaynak yapılmaması gerekir. 

  
             Şekil 3:Katlama sonucu                          Şekil 4:Tüm katların katlanması

 

SPONSORLAR