/
/
/
KAPALI KÖŞE (Closed Corner)
KAPALI KÖŞE (Closed Corner)
    KAPALI KÖŞE (Closed Corner)
    1.TANITIM
    Şekillendirilmiş bir sac parçasının komşu kenarlarındaki bükümlerin arasındaki boşlukları kapatmak için kullanılan bir komuttur.
    Komuta aşağıdaki yollardan biriyle ulaşılır ve çalıştırılır.
    ♦ Sac Levha
(Sheet Metal) araç çubuğu üzerindeki  Köşeler (Corners) düğmesine tıklanır ve Kapalı Köşe (Closed Corner)  komutu seçilir.
    
♦ Ekle Menü ►Sac Levha Köşeleri Kapat… (Insert Menu Sheet Metal Closed Corner…) yoluyla komut çalıştırılır.

    2.SAC PARÇALARIN KÖŞELERİNİ KAPATMA
    Şaç parçalarının köşelerindeki boşlukları kapatmak için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:   
    1. Önce sac parçası, sac düzenleme komutlarıyla oluşturulur (Şekil 1).

 
          Şekil 1:Açık köşe                       Şekil 2:“Kapalı Köşe”  özellik Yöneticisi             

    2.Kapalı Köşe (Closed Corner) komut düğmesine tıklanır ve Kapalı Köşe isimli özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 2).
    3. Köşedeki yüzeylerden biri seçilir ve karşısındaki yüzey de otomatik seçilir. Uzatılacak Yüzler ve Eşleştirilecek Yüzler bölümündeki boşluklarda  isimleri görüntülenir. İkinci yüzey otomatik seçilmiyorsa tıklanarak seçilir.
    4.Köşe tipi (Corner type) bölümünden köşe tipi seçilir.
       ♦ Alın
tipi seçilirse iç kenarlar uç uca gelir. Boşluk Mesafesi  kısmana girilen değer kadar boşluk meydana gelir (Şekil 3).

      
            Şekil 3:Alın                         Şekil 4:Bindirme           Şekil  5:Alttan bindirme

       ♦ Bindirme  tipi seçilirse yüzeylerden biri uzatılır ve diğer yüzey sabit kalır. Boşluk Mesafesi   kısmana girilen değer kadar boşluk meydana gelir. Bindirme Oranı   kısmına uzatma oranı girilir. En yüksek değer 1’ dir. 0 değeri verilirse bindirme olmaz (Şekil  4).
        Alttan Bindirme  tipi seçilirse diğer yüzey uzatılır. Boşluk Mesafesi  kısmana girilen değer kadar boşluk meydana gelir. Bindirme Oranı  kısmına uzatma oranı girilir ve en yüksek değer 1’ dir. 0 değeri verilirse bindirme olmaz (Şekil 5).
    5. Tamam (OK)  düğmesine tıklanarak köşe kapatma işlemleri tamamlanır.  
    Not:Komut yukarıda anlatıldığı gibi birbirine dik olmayan köşelerde de aynen uygulanır (Şekil 6).


                       Şekil 6:Açılı büküm uygulama örneği

 

SPONSORLAR