/
/
/
SÜPÜRÜLMÜŞ FLANŞ (Swept Flange)
SÜPÜRÜLMÜŞ FLANŞ (Swept Flange)
    SÜPÜRÜLMÜŞ FLANŞ (Swept Flange)

    1.TANITIM 
    Süpürülmüş Flanş, kenarları yuvarlatılmış taban flanşın çevresine bileşik bükümler oluşturmak için kullanılan bir komuttur. Profil açık ve kesişmeyen bir çizim olmalıdır. Yol için bir çizim veya var olan bir sac levha kenarları seçilebilir. Bu komuttaki amacımız eğrisel kenarları da işleme dahil etmektir.
    Komuta aşağıdaki yollardan biriyle girilir:
    ♦ Sac Levha
(Sheet Metal) araç çubuğu üzerindeki Süpürülmüş Flanş (Swept Flange)  düğmesine tıklanır.
    
 Ekle Menü►Sac Levha Süpürülmüş Flanş… (Insert Menu Sheet Metal Swept Flange …)  yoluyla komuta ulaşılır.
    Not: Komut düğmesi araç çubuğu üzerinde yoksa Temel Bilgiler bölümündeki Araç Çubukları konusundaki Araç Çubuklarına Komut Düğmesi İlave Etme başlığına bakılmalıdır.

    2. “SÜPÜRÜLMÜŞ FLANŞ” ELDE ETME 
    Süpürülmüş Flanş için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
    1.Önce Taban Flanş/Sekme (Base-Flange/Tab) komutuyla taban flanş kısmı 2 mm kalınlığında oluşturulur (Şekil 1).

  
   Şekil 1:2 mm kalınlıkta taban flanş                         Şekil 2:Kenara dik çizim düzlemi

    2. Düzlem (Plane) komutuyla kenarlardan birinin ucuna dik bir çizim düzlemi oluşturulur (Şekil 2).
    3. Oluşturulan çizim düzlemi seçilir. Buna Dik (Normal To)  düğmesine tıklanarak ekrana paralel hale getirilir.
    4. Çizim (Sketch) komutlarıyla çizgisel ucu açık profil çizilir (Şekil 3). Çizim bittikten sonra çizim düzlemi gizlenir. Üzerinde çizim yapılan düzlemler kesinlikle silinmezler.
    5. Ekran izometrik konuma getirilir. Süpürülmüş Flanş (Swept Flange) düğmesine tıklanır ve komut çalıştırılır. Aynı isimde özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 4).

   
             Şekil 3:Profil çizgisi                                        Şekil 4:Özellik yöneticisi

    6. Özellik yöneticisi üzerinde  gerekli düzenlemeler yapılır. Bir önizleme görüntüsü ekrana gelir (Şekil 5). Tamam (OK)  düğmesine tıklanarak Süpürülmüş Flanş işlemi tamamlanır (Şekil 6).

  
           Şekil 5:Ön izleme görüntüsü                           Şekil 6:Süpürülmüş Flanş

    3.ÖZELLİK YÖNETİCİSİ’ NDE YAPILAN DÜZENLEMELER
     Süpürülmüş Flanş (Swept Flange) özellik yöneticisinde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
     1. Profil ve Yol (Profile and Path) bölümünde yapılan düzenlemeler:
        Profil (Profile)  kısmındaki boşluğa tıklanır ve profil eğrisi seçilir.  
        Yol (Path)  kısmındaki boşluğa tıklanır ve taban flanşın kenarları tek tek sırayla seçilir ve Şekil 5’ deki  önizleme görüntülenir.  
      2.Flanş Parametreleri (Flange Parameters) bölümünde aşağıdaki düzenlemeler yapılır.
        Varsayılan yarıçapı kullan (Use default radius) onay kutusu işaretli olursa kıvrım köşelerindeki yuvarlatma yarıçapı programın kendi değeri kullanılır. Varsayılan yarıçapı kullan  onay kutusunun  işareti kaldırılırsa, kullanıcı  Büküm Yarıçapı (Bend Radius)    kısmına kendi değerini yazar.
       Malzeme İçeride (Material Inside) düğmesine tıklanırsa büküm kenarının dış kısmı tabanın kenarıyla aynı hizada olur (Şekil 7).

  
                  Şekil 7:Büküm içeride                                        Şekil 8:Büküm dışarıda

        Malzeme Dışında (Material Outside)  düğmesine tıklanırsa büküm kenarının iç yüzeyi taban flaşın kenarıyla aynı hizada olur (Şekil 8).
        Dışa Büküm (Bend Outside)  düğmesine tıklanırsa bükümün tamamı taban flaşın kenarının dışında olur (Şekil 9).
    3.Tamam (OK)   düğmesine tıklanarak işlem sonuçlandırılır (Şekil 10).

   
          Şekil 9:Büküm kenarın dışında                           Şekil 10:Çevresel Flanş            

    Not: Bu komutların doğru kullanılması için sac parçalarının detaylı görünüşleri Teknik Resim' e uygun olarak çizilmesi gerekir. Aksi halde istenilen sonuç alınamayabilir.

 

SPONSORLAR