/
/
/
KÖŞE KIR-KÖŞE BUDA (Break Corner/Corner Trim)
KÖŞE KIR-KÖŞE BUDA (Break Corner/Corner Trim)
   KÖŞE KIR-KÖŞE BUDA (Break Corner / Corner Trim)

   1.TANITIM
   Daha önce anlattığımız Sac Levha komutlarıyla şekillendirilmiş sac parçalarının kenarlarına pah kırma veya yuvarlatma yapmak için kullanılan bir komuttur. Pah kırma veya yuvarlatma yapıldıktan sonra fazlalıklar otomatikman budanır.
    Komuta aşağıdaki yollardan biriyle ulaşılır:
    ♦ Sac Levha
(Sheet Metal) araç çubuğu üzerindeki  Köşeler (Corners)  düğmesine tıklanır ve Köşe Kır-Köşe Buda (Break Corner/Corner Trim)  komutu seçilir.
    
 Ekle Menü►Sac Levha Köşe Kopar… (Insert Menu Sheet Metal Break Corner …) yoluyla komut çalıştırılır.

   2. KÖŞELERE PAH KIRMA ve KÖŞELERİ YUVATLATMA
   Saç parçaların köşelerine pah kırmak veya yuvarlatmak için işlem sırası:
   1. Önce sac parçası Sac Levha komutlarıyla oluşturulur (Şekil 1).
   2. Köşe Kır- Köşe Buda  komut düğmesine tıklanır  ve Köşeleri Kır (Break Corner) isimli özellik yöneticisi ekrana yerleşir (Şekil 2).

    
  
           Şekil 1:Sac parçası                                 Şekil 2:Özellik yöneticisi   

    3. Köşelerdeki kenarlara pah kırılacaksa özellik yöneticisi üzerindeki Kırma tipi (Break type) kısmından  Pah (Chamfer) seçilir. Uzaklık (Distance)   kısmına pah ölçüsü girilir.
    4. Köşelerdeki kenarlar yuvarlatılacaksa özellik yöneticisi üzerindeki Kırma tipi (Break type) kısmından Radyus (Fillet)  düğmesine tıklanır. Yarıçap (Radius)   kısmına yuvarlatma yarıçapı girilir.
    5. Köşe Koparma Seçenekleri bölümündeki boşluğa tıklanır. Yüzey veya köşelerdeki kenar seçilir. Yüzey seçilirse yüzeydeki köşelerin tamamı aynı anda işleme alınır.
    6. Tamam (OK)   düğmesine tıklanarak işlemler tamamlanır. Şekil 3’ de sac parçasının sol tarafındaki köşelere pah kırılmış, Şekil 4’ de sağ tarafındaki köşeler yuvarlatılmıştır.

  
             Şekil 3: Pah kırma işlemi                          Şekil 4:Yuvarlatma işlemi

    7.Keskin köşeli iç köşelere de aynı komutla pah kırma veya yuvarlatma yapılır. Yukarıda anlattığımız ayarları yaptıktan sonra köşelerdeki kenarlar seçilir. Tamam (OK)  düğmesine tıklanarak işlemler tamamlanır. Şekil 5’ de sac parçasının iç köşelerine pah kırılmış, Şekil 6’ da iç köşeler yuvarlatılmıştır.  

  
           Şekil 5:İç köşelerde pah kırma                  Şekil 6:İç köşelerde yuvarlatma

 

SPONSORLAR