/
/
/
ÇİZGİDEN BÜKME (Sketched Bend)
ÇİZGİDEN BÜKME (Sketched Bend)
    ÇİZGİDEN BÜKME (Sketched  Bend)
    1. TANITIM 
    Çizgidn Bükme, taban flanş üzerine çizilmiş bir çizgiden bükme yapmak için kullanılan bir komuttur. Uygulamada çok kullanılır. Açınım ölçüsü bilinen sac parçalarında uygulanır. Daha doğrusu açınım önceden hesaplanmalıdır.  Komuta aşağıdaki yollardan biriyle girilir:
    ♦ Sac Levha
(Sheet Metal) araç çubuğu üzerindeki Çizgiden Bükme (Sketched Bend)  düğmesine tıklanır.
    
♦ Ekle ►Sac Levha Çizgiden Bükme… (InsertSheet Metal  Sketched Bend …) yoluyla komuta ulaşılır.

    2. ÇİZGİDEN BÜKME
    Çizgiden bükme yapmak için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
    1. Önce Taban Flanş/Sekme (Base-Flange/Tab) komutuyla taban flanş kısmı oluşturulur ve üzerine Çizgi (Line) bükme çizgisi çizilir. Yeniden Oluştur (Rebuild)   düğmesine tıklanır (Şekil 1).

 
        Şekil 1:Taban flanş ve çizgi                  Şekil 2:Çizgiden Bükme özellik yöneticisi

    2.Çizgiden Bükme (Sketched Bend)  komutu çalıştırılır. Aynı isimde özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 2).
    3.Yüzeyin sabit durması gereken kısmına tıklanır ve Büküm parametreleri (Bend Parameters) bölümündeki boşlukta ismi görüntülenir. Özellik yöneticisi üzerinde  gerekli düzenlemeler yapılır.
    4.Tamam (OK)  düğmesine tıklanarak çizgiden bükme işlemi tamamlanır (Şekil 3). Şekil 4’ de başka bir örnek görülmektedir.

 
    Şekil 3:Bükme sonucu              Şekil 4:Çizgiden bükülmüş örnek  parça

    3.ÖZELLİK YÖNETİCİSİ’ NDE YAPILAN DÜZENLEMELER
    Çizgiden Bükme (Miter Flange) özellik yöneticisinde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
    1. Büküm Parametreleri (Bend Parameters) bölümünde yapılan düzenlemeler:
       ♦ Sabitlenmiş Yüz (Fixed Face)   kısmındaki boşluğa tıklanır. Taban flanş üzerinde sabit kalacak yüzeye tıklanır ve üzerine siyah bir küre yerleşir (Şekil 5).

  
        Şekil 5:Sabit kalacak yüzey            Şekil 6:Merkez çizgine göre büküm

    2. Büküm Konumu (Bend Position) bölümünde bükümün  yerleştirilme tipi seçilir.
         Büküm Merkez Çizgisi (Bend Centerline)  düğmesine tıklanırsa büküm yerindeki kıvrımın yayının tam ortası çizgi üzerine gelir (Şekil 6).
         Malzeme İçeride (Material Inside)  düğmesine tıklanırsa kıvrım kenarının dış kısmı çizgiyle aynı hizada olur (Şekil 7).

 
           Şekil 7:Büküm içeride                       Şekil 8:Büküm dışarıda

       ♦ Malzeme Dışında (Material Outside)  düğmesine tıklanırsa kıvrım kenarının iç yüzeyi çizgiyle aynı hizaya yerleşir (Şekil 8).
        Dışa Büküm (Bend Outside)  düğmesine tıklanırsa kıvrımın tamamı çizginin dışına yerleşir (Şekil 9).

 
       Şekil 9:Çizginin dışında                     Şekil 10:Çizgiden büküm              

        Büküm Açısı (Bend Angle)   kısmına büküm açısı girilir. Default değer 90 derecedir.
        Yönü Ters Çevir  (Reverse Direction)  düğmesine tıklandığında büküm diğer tarafa geçer.
        Varsayılan yarıçapı kullan (Use default radius) onay kutusu işaretli olursa kıvrım köşelerindeki yuvarlatma yarıçapı programın kendi değeri kullanılır. Varsayılan yarıçapı kullan  onay kutusunun  işareti kaldırılırsa, kullanıcı Büküm Yarıçapı (Bend Radius)    kısmına kendi değerini yazar.
     4. Tamam (OK)  düğmesine tıklanarak işlem sonuçlandırılır (Şekil 10). Diğer kısımlar daha önceki konularda anlatıldığı gibidir.
     Not: Bu komutların doğru kullanılması için sac parçalarının detaylı görünüşleri Teknik Resme uygun olarak çizilmesi gerekir. Aksi halde istenilen sonuç alınamayabilir.

 

SPONSORLAR