MENFEZ (Vent)
1.TANITIM
Menfez (Vent), sac parçalarına desenli havalandırma boşluğu açmak için kullanılan bir komuttur. Çizim (Sketch) komutlarıyla değişik şekillerde boşluğun çizgisel deseni çizilir. Daha sonra komut uygulanır. Bilgisayar kasalarındaki havalandırma delikleri örnek olarak gösterilebilir.
Komuta aşağıdaki yoldan biriyle ulaşılır ve çalıştırılır:
  ♦ Bağlantı Unsuru
(Fastening Feature)  araç çubuğu  (Şekil 1) üzerindeki Menfez (Vent) 
  komut düğmesine tıklanır.
  
♦ Sac Levha (Sheet Metal) araç çubuğu üzerindeki  Menfez (Vent)  komut düğmesine tıklanır.

 
      Şekil 1:Araç çubuğu                       Şekil 2:2D çizimler
2.HAVALANDIRMA BOŞLUĞU AÇMA
Havalandırma boşluğu açmak için aşağıdaki işlem sırası takip edilir:
1. Saç parçası oluşturulur ve ilgili yüzeye 2D objeler çizilir (Şekil 2).
2. Menfez komutu çalıştırılır ve aynı isimde özellik yöneticisi ekranın sol tarafına yerleşir (Şekil 3).
3.Sınır (Boundary)  bölümündeki boşluğa tıklanır ve obje üzerindeki en dıştaki daire seçilir. Daireye göre boşluk oluşur (Şekil 4). Bu uygulamada en dış sınır dairedir. Dikdörtgen veya başka bir şekilde de olabilir. 

  
                Şekil 3.”Menfez” özellik yöneticisi                                 Şekil 4:Boşluk

4.Geometri Özellikleri (Geometry Properties) bölümünde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
  ♦ Bir yüz seçin
(Select a face)
 kısmındaki boşluğa tıklanır ve menfez oluşturulacak yüzey seçilir.
  
♦ Draft Açık/Kapalı (Draft Angle)  düğmesine tıklandığında menfez yüzeylerine gerekirse eğim verilir.
  
 Radyuslar için yarıçap (Fillet Radius)   kısmına menfezin dik kenarlarına yuvarlatma yarıçap değeri girilir.
  
 Ön izlemeyi göster (Show preview)  onay kutusu işaretlenirse ön izleme gösterilir.
5. Özellik yöneticisinin Federler
(Ribs) bölümündeki (Şekil 5) boşluğa tıklanır ve obje üzerindeki tüm çizgiler seçilir. Federlerin Genişliği (Width of Ribs) 
  kısmına federlerin genişlik değeri girilir.
6. Tamam (OK)  düğmesine tıklanarak menfez işlemi bitirilir (Şekil 6).

   
     Şekil 5:Federler  bölümü                             Şekil 6:Menfez

3.BOŞLUKLARI DOLDURMA
Boşlukları doldurmak için özellik yöneticisinin Fill-In Boundary (Dolgu Sınırı) bölümündeki (Şekil 7) boşluğa  tıklanır ve en küçük daire seçilir. Bu şekilde boşluk doldurulur. Tamam (OK) düğmesine tıklanarak doldurma işlemi bitirilir (Şekil 8).

  
     Şekil 7:Dolgu Sınırı bölümü                         Şekil 8:Doldurma işlemi

 

SPONSORLAR