KENAR ÇEKME (Hem)
    KENAR ÇEKME (Hem)
    1.TANITIM
    Kenar Çekme, sac parçalarının kenarlarına bastırılmış kenar ilave etmek için kullanılan bir komuttur. Bir kumaşın kenarlarının kıvrılması gibi düşünebilirsiniz. Keskin sac kenarlarının insana vereceği zararlar önlenmiş olur. Kıvrılacak kenar düz olmalıdır. Aynı yüzeye ait birden fazla kenar seçilebilir.
     Kenar Çekme komutuna aşağıdaki yollardan biriyle ulaşılır ve çalıştırılır:
     ♦ Sac Levha
(Sheet Metal) araç çubuğu üzerindeki  Kenar Çekme (Hem)  komut düğmesine tıklanır.
    
 Ekle ►Sac Levha Dikiş ... (InsertSheet Metal Hem…) yoluyla komuta girilir.

    2.KENAR ÇEKME OLUŞTURMA
     Kenar çekme oluşturmak için aşağıdaki işlem sırası takip edilir:
     1. Daha önceki konularda anlatıldığı gibi Taban Flanş/Sekme (Base-Flange / Tab)   komutuyla önce taban flanşı oluşturulur (Şekil 1).


         Şekil 1:Temel Flanş                        Şekil 2:”Kenar Çekme” özellik yöneticisi

    2. Kenar Çekme (Hem)  komut düğmesine tıklanır. Kenar Çekme (Hem) isimli özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 2).
    3. Özellik yöneticisi üzerinde gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra parça üzerinde bir kenar seçilir ve bir ön izleme meydana gelir (Şekil 3).
    4.Tamam (OK)  düğmesine tıklanarak kenar kıvrım işlemi sonuçlandırılır (Şekil 4).

 
                  Şekil 3:Ön izleme                                 Şekil 4:Kenar kıvrımı (Hem)

    3. ÖZELLİK YÖNETİCİSİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER
     Kenar çekme özellik yöneticisinde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
     1. Kenarlar (Edges) bölümünde (Şekil 5):

    
    Şekil 5:Kenarlar bölümü                 Şekil 6:Seçilmiş kenarlar ve önizleme

         Boşluğa tıklanır ve bir veya daha fazla kenar seçilir. Seçilen kenar veya kenarların  isimleri boşlukta  görüntülenir. Şekil 6’ da seçilmiş 4 kenar ve önizlemesi görülmektedir. 
        Yönü Ters Çevir   düğmesine tıklanırsa kıvrım diğer tarafta meydana gelir. 
        Malzeme İçinde (Material Inside)   düğmesine tıklanırsa kıvrım iç kısımdan yerleşir.
        Büküm Dışında (Bend Outside)  düğmesine tıklanırsa kıvrım dış kısımdan yerleşir.
     2. Tip ve  boyut  (Type and Size)  bölümünde kıvrım tipi seçilir.
        Kapalı (Closed)  tipi seçilirse kıvrım yüzeye yapışık olur. Kıvrımın uzunluğu Uzunluk (Lenght)   kısmına girilir (Şekil 7).
        Açık (Open)   tipi seçilirse kıvrım yüzeye belli bir uzaklıkta oluşur. Kıvrımın uzunluğu Uzunluk (Lenght)   kısmına girilir. Boşluk Mesafesi (Gap Distance)  kısmına boşluğun değeri   girilir (Şekil 8).

 
                Şekil 7:Kapalı kıvrım                                    Şekil 8:Açık kıvrım

       ♦ Yırtık (Tear Drop)   tipi seçilirse, Açı değeri Açı (Angle)  kısmına girilir. Yarıçap değeri  Yarıçap (Radius)  kısmına girilerek kıvrım  oluşturulur (Şekil 9).
        Yuvarlanmış (Rolled)  tipi seçilirse, Açı (Angle)  ve Yarıçap (Radius)  değerleri verilerek yuvarlatılmış kıvrım  oluşturulur (Şekil 10).
    3.Tamam (OK)  düğmesine tıklanarak kenar kıvrım işlemleri sonuçlandırılır ve komuttan çıkılır.

 
           Şekil 9:Yırtık damla kıvrım                             Şekil 10:Yuvarlatılmış kıvrım

    4.KIVRIM UZUNLUĞUNU AYARLAMA
    Kıvrımın uzunluğunu ayarlamak için aşağıdaki işlemler yapılır:
    1. Kenarlar (Edges) bölümündeki Dikiş uzunluğunu düzenle düğmesine tıklandığında seçilmiş kenar üzerine bir doğru yerleştirilir (Şekil 11).

 
              Şekil 11:Kenar üzerinde doğru                                  Şekil 12:Parametreler

    2.Doğrunun her iki ucuna nokta yerleşir. 1 numaralı nokta üzerine X-Y koordinat ekseni yerleşir. Eksenlerin orjininde her iki eksenin koordinatı 0 değerindedir.
    3. 1 numaralı nokta üzerine tıklanır. Ekranın sol tarafına Nokta isminde özellik yöneticisi yerleşir. Parametreler bölümündeki X kısmına 10 mm değerini girelim (Şekil 12). Kıvrım 10 mm içeriden başlayacaktır.
    4. 2 numaralı nokta üzerine tıklanır. Parametreler bölümündeki X kısmına 20 mm değerini girelim. Kıvrım 20 mm uzaklıkta bitecektir.
    5.Tamam
(OK)  düğmesine tıklanarak Nokta isminde özellik yöneticisi kapatılır.
    6. Ekranda Profil Çizimi diyalog kutusu görüntülenir. Son düğmesine tıklanarak Kenar Çekme  işlemi bitirilir
(Şekil 13). Şekil 14’ de açınım görülmektedir.

 
     Şekil 13:İçeriden kenar çekme işlemi                                Şekil 14:Açınım

 

SPONSORLAR