/
/
/
DAVLUMBAZ ÇİZİMİ-UYGULAMA
DAVLUMBAZ ÇİZİMİ-UYGULAMA
1. "UCU AÇIK  DİKDÖRTGEN  TABAN" IN ÇİZİMİ
Şekil 1’  de ön ve üst görünüşü verilmiş davlumbaz, alt tarafı dikdörtgen ve üst tarafı daire olan bir eşyadır. Çelik saçtan veya bakır levhadan yapılırlar. Ocak başı lokantalarında veya mutfaklarda kullanılır. Bu uygulamada Loft İle Bükme komutu kullanılacaktır. Dikdörtgen profilin ve daire profilin uçları çok küçükte olsa açık olarak çizilmesi zorunludur.
Tabanın dikdörtgen profilini  çizmek için aşağıdaki işlem sırası takip edilir:     


                       Şekil 1:Çizimi yapılacak “Davlumbaz” ın görünüşleri

1. 2d objeleri çizmeden önce çizim düzlemleri oluşturulur. Unsur Tasarım Ağacı’ ndaki Üst Düzlem (Top Plane) düzlemini seçelim. Düzlem (Plane)  komutuyla 80 mm uzaklıkta yeni çizim düzlemi oluşturalım (Şekil 2).

 
         Şekil 2:Çizim düzlemleri                                   Şekil 3:Dikdörtgen          

2. Üst Düzlem (Top Plane) çizim düzlemini seçelim ve Buna Dik  düğmesine tıklayarak ekrana paralel konuma getirelim.
3. Düzlemin üzerine uzunluğu 120 mm, genişliği 70 mm olan bir dikdörtgen çizelim. Radyus Çiz  komutuyla köşeleri 5 mm yuvarlatalım (Şekil 3).
4. Loft İle Bükme komutu tam kapalı objeler üzerinde işlem yapmamaktadır. Bunun da sebebi açınım elde edilemediğindendir. Dikdörtgenin bir kenarının tam ortasında 1 mm genişliğinde boşluk oluşturmak için alt kenarın tam ortasına kısa bir çizgi çizelim (Şekil 4).

  

            Şekil 4:Çizgi                               Şekil 5:Özellik yöneticisi         

5.Objeleri Ötele   komutunu aktif yapalım. Objeleri Ötele adında özellik yöneticisi ekrana yerleşir (Şekil 5) ve Parametreler bölümünde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
  ♦ Öteleme Uzaklığı
 kısmına 0.5 mm değerini girelim.
  
♦ Çift yönlü  onay kutusunu işaretleyelim.
  
♦ Kısa doğruyu seçelim. Özellik yöneticisindeki Tamam (OK)  düğmesine tıklayarak öteleme işlemini bitirelim (Şekil 6).
6. Objeleri Buda  komutuyla çizgilerin arasını budayalım ve çizgileri tamamen silerek 1 mm genişliğinde boşluk oluşturalım  (Şekil 7).
7. Son olarak Yeniden Oluştur (Rebuild)  düğmesine tıklayalım.

 
         Şekil 6:Öteleme                  Şekil 7:Boşluk  

2. "UCU AÇIK ÜST TARAFIN DAİRESİ" NİN ÇİZİMİ
Ucu açık üst tarafın dairesinin çizimi için aşağıdaki işlem sırası uygulanır.
1. Düzlem 1 (Plane 1) çizim düzlemini seçelim ve Buna Dik  düğmesine tıklayarak ekrana paralel konuma getirerek tam karşımıza alalım.  
2. Düzlemin üzerine, dikdörtgeni ortalayacak şekilde yarıçapı 15 mm olan bir daire çizelim (Şekil 8).
3. Dairenin alt tarafındaki çeyrek noktasında 1 mm genişliğinde boşluk oluşturalım. Boşluk oluşturmak için dikdörtgende uygulanan işlemler aynen uygulanır (Şekil 9).
4. Tekrar Yeniden Oluştur (Rebuild)  düğmesine tıklayalım.
Not: Ekrandaki Düzlem 1 (Plane 1) düzlemini gizlemek için ekranın sol tarafındaki Unsur Tasarım Ağacı üzerindeki Düzlem 1 üzerine sağ tıklanır ve komut listesinden Gizle (Hide)seçilir. Aynı düzlemi tekrar görüntülemek için komut listesinden Show (Göster)  seçilir.

  
          Şekil 8:Dikdörtgen ve daire                                   Şekil 9:Boşluk

3. LOFT İLE BÜKME
Loft İle Bükme yapmak için aşağıdaki işlemler uygulanır:
1. Ekranı izometrik konuma konuma getirmek için  düğmesine tıklanır (Şekil 10).

  
     Şekil 10:İzometrik konum                            Şekil 11:Özellik yöneticisi        

2. Davlumbazı oluşturmak için Saç Levha araç çubuğundaki Loft İle Büküm (Lofted – Bend)  komut düğmesine tıklanır. Loft İle Bükme (Lofted Bends) isimli özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 11).
3. Loft İle Bükme özellik yöneticisinde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
   ♦ Üretim Metodu bölümünden Şekillendirildi seçilir.
  
 Profiller bölümündeki boşluğa tıklanır ve profiller aynı hizadan art arda seçilir ve isimleri boşlukta görüntülenir. 
   
 Kalınlık (Thickness)
 kısmına saç kalınlık değeri girilir. Bir ön izleme meydana gelir (Şekil 12).
    Yönü Ters Çevir  düğmesine gerektiğinde tıklanır. Bu düğmeye tıklamadan önce ön izlemede profillerin yeri kontrol edilmelidir.
   
 Tamam (OK)  düğmesine tıklanarak Loft İle Bükme İşlemi tamamlanır ve davlumbaz objesi oluşturulur (Şekil 13).

 
           Şekil 12:Ön izleme görünümü                                    Şekil 13:Davlumbaz

4.AÇINIM  ELDE  ETME
Açınım elde etmek için Saç Levha araç çubuğu üzerindeki Düzleştir (Flatten)  komut düğmesine tıklanır. Şekil 14’ de davlumbazın açınımı görülmektedir. Normal duruma getirmek için yine aynı komut düğmesine tıklanır.
Not: Loft İle Bükme (Lofted Bends) komutunda keskin köşeli 2d objeler kullanılamaz.


                                   Şekil 14:Davlumbazın açınımı

 

SPONSORLAR