/
/
/
KALINLIK VEREREK KES (Thickened Cut)-EĞRİ YANSIT (Project Curve)
KALINLIK VEREREK KES (Thickened Cut)-EĞRİ YANSIT (Project Curve)
  KALINLIK VEREREK KES (Thickened Cut)
  1.TANITIM
  Kalınlık Vererek Kes, bir katı model parçayı, oluşturulmuş bir yüzeyle kalınlaştırarak kesmek için kullanılan bir komuttur. Komuta aşağıdaki yoldan ulaşılır ve çalıştırılır:
  ♦ Ekle Menü►Kes 
Kalınlaştır…(Insert  MenuCut Thick…)  yolu kullanılır.

  2. YÜZEYİ KALINLAŞTIRARAK KESME 
  Yüzeyi kalınlaştırarak kesmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
  1. Komut uygulanmadan önce katı model ve yüzey oluşturulmalıdır (Şekil 1).
  2. Kalınlık Vererek Kes  komutu çalıştırılır. Kes – Kalınlaştır özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 2) ve Kalınlaştırma Parametreleri bölümünde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
    ♦ Yüzey model seçilir ve özellik yöneticisindeki Kalınlaştırılacak Yüzey   kısmında görüntülenir.
    ♦   düğmelerine tıklanarak yüzeyin kalınlaştırma işleminin hangi tarafta yapılacağı seçilir.
     Kalınlık  kısmına kesme kalınlık değeri girilir.

  
  Şekil 1:Model ve kesici yüzey          Şekil 2:Özellik yöneticisi            

      Tamam (OK) düğmesine tıklanır. Tutulacak Gövdeler (Bodies to Keep) isimli diyalog kutusu ekrana gelir (Şekil 3). Aynı zamanda bir önizleme görüntüsü meydana gelir (Şekil 4).

 
         Şekil 3:Gövdeler                Şekil 4:Ön izleme görüntüsü

      Tüm Gövdeler (All Bodies) seçeneği seçilirse kesme işleminden sonra gövdenin iki parçası muhafaza edilir (Şekil 5).
      Seçili Gövdeler (Selected Bodies) seçeneği seçilirse, Gövde 1 (Body 1) ve Gövde 2 (Body 2) seçenekleri karşımıza gelir (Şekil 6).  Burada Gövde 1 (Body 1) seçildi.
      Tamam (OK)  düğmesine tıklanarak işlem sonuçlandırılır (Şekil 7).

   
         Şekil 5:Kesme işlemi                      Şekil  6:Gövdelet           Şekil 7:Gövde 1 parçası

  EĞRİ YANSIT (Project Curve)
  1.TANITIM
  Oluşturulmuş bir katı modelin yüzeyine veya bir yüzey model üzerine 2 boyutta çizilmiş kapalı veya açık objeleri yansıtmak, başka bir deyişle izdüşümünü düşürmek için kullanılan bir komuttur. Yansıtılan eğriler çeşitli amaçlar için kullanılabilir.
  Komuta aşağıdaki yollardan biriyle ulaşılır ve çalıştırılır:
   Eğriler (Curves) araç çubuğu (Şekil 8) üzerindeki Eğri Yansıt (Project Curve)  düğmesine tıklanır.
   Ekle MenüEğriYansıtılmış… (Insert MenuCurve Projected…) yolu kullanılır.

 
    Şekil 8:Eğriler araç çubuğu                     Şekil 9:Çizim düzlemi ve 2d obje                 

  2. 2D OBJELERİ YÜZEY ÜZERİNE YANSITMA  
  2d objeleri yüzey üzerine yansıtmak için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
  1. Yansıtılacak 2D çizim katı modelin düz yüzeyi üzerine veya çizim düzlemlerinden biri üzerine çizilir ve Yeniden Oluştur (Rebuild)  düğmesine tıklanır (Şekil 9). Burada yeni bir çizim düzlemi oluşturularak üzerine çizilmiştir.
  2. Eğri Yansıt (Project Curve) komut düğmesine tıklanır. Yansıtılmış Eğri (Projected Curve) isimli özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 10).

 
   Şekil 10:Özellik yöneticisi              Şekil 11:Ön izleme görüntüsü

  3. Seçimler (Selections)  bölümünde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
     ♦ Yüzlere Çiz (Sketch onto Faces) yansıtma tipi seçilir.
     ♦ Çizimden Projeyekısmına tıklanır ve 2d obje seçilir. Seçilen objenin ismi görüntülenir.

      Yansıtma Yüzleri  kısmına tıklanır ve yüzey seçilir. Seçilen yüzeyin ismi görüntülenir ve bir ön izleme görüntüsü meydana gelir (Şekil 11).
   4. Tamam (OK)düğmesine tıklanarak işlem sonuçlandırılır (Şekil 12). Yansıtılmış objeler  Süpürerek Katı Oluşturma ve Kıvrımlı Kes  komutlarında yol olarak kullanılabilir (Şekil 12).
   5. Şekil 13’ de kapalı bir objenin silindirin yüzeyi üzerine yansıtılması görülmektedir

    
  Şekil 12:Yansıtma sonucu       Şekil 13:Kıvrımlı Kes işlemi        Şekil 14:Örnek

 

SPONSORLAR