/
/
/
SÜRÜKLENMİŞ YÜZEY (Swept Surface)
SÜRÜKLENMİŞ YÜZEY (Swept Surface)
  1.TANITIM
  2d profil çizimlerin bir yol boyunca süpürülerek yüzeyler elde edilmesinde Sürüklenmiş Yüzey (Swept  Surface)  komutu kullanılır. Profil ve yol açık veya kapalı olabilirler. Profil ve yol ayrı ayrı düzlemlere çizilir. Komuta aşağıdaki yollardan biriyle girilir:
  ♦ Yüzeyler
(Surfaces) araç çubuğu üzerindeki Sürüklenmiş Yüzey (Swept  Surface)   komut düğmesine tıklanır.
  ♦ Ekle Menü ►Yüzey 
Süpür… (Insert Menu Surface Sweep…) yolu kullanılır.

  2.SÜRÜKLENMİŞ YÜZEY ELDE ETME
  Sürüklenmiş yüzey elde etmek için aşağıdaki işlem sırası takip edilir:
  1. Önce süpürme yolunu
(Sweep Path), Ön Düzlem (Front Plane) çizim düzlemine çizelim ve Yeniden Oluştur (Rebuid)   düğmesine tıklayalım (Şekil 1).
  2. Düzlem (Plane)  komutuyla yola dik bir düzlem yerleştirelim. Düzlem üzerine profil çizgisini çizelim ve Yeniden Oluştur (Rebuid) düğmesine tekrar tıklayalım (Şekil 2).

     
       Şekil 1:Yol (Path)                 Şekil 2:Düzlem ve profil               Şekil 3:Dimetrik konum

  3. Çizim düzlemi seçilir ve sağ tıklanır. Gizle (Hide) komutu seçilerek düzlem gizlenir. Dimetrik  düğmesine tıklanarak ekran 3d ortamına geçer (Şekil 3).
  4. Sürüklenmiş Yüzey  komutu çalıştırılır. Yüzey – Süpür (Surface – Sweep) isminde özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 4).

 
         Şekil 4:Özellik yöneticisi                       Şekil 5:Süpürülmüş yüzey

  5.Özellik yöneticisinde aşağıdaki düzenlemeler yapılır.
     ♦ Profil ve Yol (Profile and Path)  bölümünde:
        > Çizim Profili
(Profile Sketch)  seçeneği seçilir. Eğer Dairesel Profil (Circular Profile) seçilirse profil otomatikman daireye dönüşür. Hemen altındaki  boşluğa dairenin çap değeri girilir.
        >Profil
(Profile)    kısmındaki boşluk tıklanır ve profil seçilir.
         > Yol
(Path)  kısmındaki boşluk tıklanır ve yol seçilir.
      ♦ Seçenekler (Options)  bölümünde Yolu Takip Et
(Follow Path) seçeneği kullanılır.
       Tamam
(OK)  düğmesine tıklanarak işlem sonuçlandırılır (Şekil 5). Özellik yöneticisindeki diğer bölümlerin kullanımı Süpürerek Katı Model Oluşturma (Sweep) komutunda anlatıldığı gibidir.
 

SPONSORLAR