/
/
/
YÜZEYİ BUDA (Trim Surface)
YÜZEYİ BUDA (Trim Surface)
  1.TANITIM
  Yüzeyi Buda, oluşturulmuş bir yüzey modelin üzerinden delik delerek boşluk oluşturmak için kullanılan bir komuttur. Boşluk objesi bir çizimdir ve her şekilde olabilir. Komuta aşağıdaki yollardan biriyle ulaşılır ve çalıştırılır:
  ♦ Yüzeyler
(Surfaces) araç çubuğu üzerindeki  Yüzeyi Buda (Trim Surface)  komut  düğmesine tıklanır.
  
 Ekle Menü►YüzeyBudama… (Insert Surface Trim…) yolu kullanılır.

  2.BOYDAN BOYA BUDAMA YAPMA 
  Boydan boya budama yüzey elde etmek için aşağıdaki işlem basamakları kullanılır:
  1. Daha önceden oluşturulmuş yüzey seçilir ve  seçilen yüzey üzerine veya bir çizim düzlemine budama şekli 2b çizim komutlarıyla çizilir.  Ölçülendirmeyle gerçek yerine yerleştirilir ve Yeniden Oluşturkomut düğmesine tıklanır (Şekil 1).

 
       Şekil 1:Çıkarılacak çizim objesi                            Şekil 2:Özellik yöneticisi

  2. Yüzeyi budamak için Yüzeyi Buda (Trim Surface)  komut düğmesine  tıklanır. Yüzeyi Kırp (Trim Surface) isimli özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 2) ve aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
  3. Budama Tipi bölümünden Standart seçilir.
  4. Seçimler bölümünde:
     Budama Aracı kısmındaki boşluğa tıklanır budama şekli seçilir ve ismi boşlukta görüntülenir.
     Seçimleri tut seçeneği seçilir. Daha sonra kalacak yüzeye tıklanır ve ismi hemen altındaki boşlukta görüntülenir. Bir önizleme görüntülenir (Şekil 3).
  5.Tamam (OK)  düğmesine tıklanarak boydan boya budama gerçekleştirilir (Şekil 4).

 
       Şekil 3:Önizleme görüntüsü                     Şekil 4:Boydan boya budama sonucu

  3.TEK YÜZEYDE BUDAMA YAPMA 
  Tek yüzeyde budama yapmak için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
  1. Budama objesi ilgili yüzeye veya bir çizim düzlemine çizilir (Şekil 1).
  2. Yüzeyi Buda (Trim Surface)  komut düğmesine  tıklanır. Yüzeyi Kırp (Trim Surface) isimli özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 2) ve aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
  3. Budama Tipi bölümünden Standart seçilir.
  4. Seçimler bölümünde:
     Budama Aracı kısmındaki boşluğa tıklanır budama şekli seçilir ve ismi boşlukta görüntülenir.
     Seçimleri kaldır seçeneği seçilir ve sonra budama objesinin içinde kalan yüzeye tıklanır ve ismi hemen altındaki boşlukta görüntülenir. Bir önizleme görüntülenir (Şekil 5).
  5.Tamam (OK) düğmesine tıklanarak tek yüzeyde budama gerçekleştirilir (Şekil 6).

 
          Şekil 5:Ön izleme görüntüsü                          Şekil 6:Tek yüzeyde budama                          

  4.ÇİZGİYE GÖRE BUDAMA YAPMA 
  Çizgiye göre budama yapmak için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
  1. Budama çizgisi ilgili yüzeye veya bir çizim düzlemine çizilir (Şekil 7).
  2. Yüzeyi Buda (Trim Surface)  komut düğmesine  tıklanır. Yüzeyi Kırp (Trim Surface) isimli özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 2) ve aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
  3. Budama Tipi bölümünden Standart seçilir.
  4. Seçimler bölümünde:
     Budama Aracı kısmındaki boşluğa tıklanır budama çizgisi seçilir ve ismi boşlukta görüntülenir.
     Seçimleri kaldır seçeneği seçilirse yüzey üzerinde kaldırılacak kısma tıklanır. İsmi hemen altındaki boşlukta görüntülenir. Bir önizleme görüntülenir.
  5.Tamam (OK)  düğmesine tıklanarak çizgiye göre budama gerçekleştirilir (Şekil 8).

 
      Şekil 7:Budama çizgisi             Şekil 8:Çizgiye göre budama

  5.DÜZ OLMAYAN YÜZEYLERDE BUDAMA YAPMA 
  Silindir, koni gibi düz yüzeyi olmayan yüzeyleri budamak için aşağıdaki işlem sırası uygulanır: 
  1. Düz olmayan parçalar üzerinden budama yapabilmek için, budama objeleri uygun bir çizim düzlemi üzerine çizilir (Şekil 9). Burada çizim Ön Düzlem (Front Plane) üzerine çizilmiştir.

  
        Şekil 9:Çizim düzlemi ve çizim                  Şekil 10:Budama sonucu

  2. Yüzeyi Buda (Trim Surface)  komut düğmesine  tıklanır. Yüzeyi Kırp isimli özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 2) ve aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
  3. Budama Tipi bölümünden Standart seçilir.
  4. Seçimler bölümünde:
     Budama Aracı kısmındaki boşluğa tıklanır budama objesi seçilir ve ismi boşlukta görüntülenir.
     Seçimleri tut seçeneği seçilirse yüzey üzerinde kalacak kısma tıklanır. İsmi hemen altındaki boşlukta görüntülenir. Bir önizleme görüntülenir. Seçimleri Kaldır (Remove Selection) seçeneği seçilirse tek taraflı budama yapılır.
  5.Tamam (OK)  düğmesine tıklanarak işlem gerçekleştirilir (Şekil 10).

  6.YÜZEY BUDAMAYI GERİ AL (Untrim Surface)
  Yüzey modellerin üzerinde Yüzeyi Buda (Trim Surface) komutuyla oluşturulmuş boşlukları tekrar kapatmak için kullanılan bir komuttur. Yüzey budamayı geri almak için aşağıdaki işlem sırası uygulanır: 
  1. Komuta aşağıdaki yollardan biriyle girilir ve çalıştırılır:
    ♦ Yüzeyler
(Surfaces) araç çubuğu üzerindeki Yüzeyi Budamayı Geri Al (Untrim Surface) düğmesine tıklanır.
    ♦ Ekle Menü►Yüzey
Budamayı Geri Al… (Insert MenuSurfaceUntrim…) yolu kullanılır.
  2. Yüzeyi Budamayı Geri Al
(Untrim Surface) komutu çalıştırılır. Aynı isimli özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 11).
  3.Seçimler bölümündeki boşluğa tıklanır ve kapatılacak boşluğun sınırları seçilir (Şekil 12).
  4.Orijinal yüzeyle birleşen bir yüzey oluşturmak için Seçenekler bölümündeki Orijinalle birleştir onay kutusunu (varsayılan) işaretleyin. 
  5.Tamam
(OK)  düğmesine tıklanarak işlem sonuçlandırılır (Şekil 13).

   
 Şekil 11:Özellik yöneticisi      Şekil 12:Seçilen kenarlar                 Şekil 13:Sonuç

  7.UYGULAMA
  Şekil 14’ de gösterilen dikdörtgen ve silindirik yüzey modellerin istenmeyen kısımlarını budamak için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:  

 
Şekil 14:Yüzey modeller                        Şekil 15:Özellik yöneticisi

  1. Yüzeyi Buda (Trim Surface)  komut düğmesine  tıklanır. Yüzeyi Kırp (Trim Surface) isimli özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 15) ve aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
  2. Budama Tipi bölümünden Standart seçilir.
  3. Seçimler bölümünde:
     ♦ Budama Aracı kısmındaki boşluğa tıklanır budama objesi için dikdörtgen yüzey model seçilir ve ismi boşlukta görüntülenir.
    
♦ Seçimleri kaldır seçeneği seçilir ve silindirik yüzeyin içeride kalan kısmı seçilir. Seçilen kısım renk değiştirir. İsmi hemen altındaki boşlukta görüntülenir. Bir önizleme görüntülenir (Şekil 16).
  4.Tamam (OK) düğmesine tıklanarak işlem gerçekleştirilir (Şekil 17).

  
   Şekil 16:Seçilen kısım      Şekil 17:Budama sonucu      Şekil 18:Budama sonucu

  5. Dikdörtgen yüzey modelin silindirik yüzey modelin içinde kalan kısımlarını budamak içinde aynı yol takip edilir. Burada budama aracı olarak silindirik yüzey seçilir. Sonuç Şekil 18’ deki gibi olacaktır.
  6. Bu uygulamamızda 3 adet yüzey model bulunmaktadır. Bunları tek parça haline getirmek için ileride anlatacağımız Dikili Yüzey  komutu kullanılır.
  7. Tek parça haline gelen yüzey model, Kalınlaştır (Thicken)  komutuyla kalınlaştırılarak katı model haline getirilir (Şekil 19). Şekil 20’ de başka bir uygulama görülmektedir.

 
      Şekil 19:Katı model                    Şekil 20:Uygulama örneği

 

SPONSORLAR