/
/
/
YÜZEY İLE KES (Cut With Surface)
YÜZEY İLE KES (Cut With Surface)
  1.TANITIM
  Yüzey İle Kes, bir katı model parçayı, oluşturulmuş bir yüzeyle kesip bir tarafını atmak için kullanılan bir komuttur. Komuta aşağıdaki yoldan ulaşılır ve çalıştırılır:
  ♦ Ekle Menü ►Kes
Yüzey İle Birlikte…(Insert  MenuCut With Surface…) yolu kullanılır.

  2. YÜZEY İLE KESME
  Yüzey ile kesmek için aşağıdaki işlem sırası takip edilir:
  1. Katı model parça ekrana yerleştirilir (Şekil 1). Parçanın düz yüzeyi üzerine veya bir çizim düzlemine bir eğri çizilir (Şekil 2). Burada parçanın üst yüzeyi tercih edilmiştir.

 
    Şekil 1:Katı model parça                                Şekil 2:Eğri çizimi

  2. Ekran izometrik konuma getirilir. Ekstrüze Yüzey  komutuyla eğri aşağı tarafa doğru yüzeye dönüştürülür (Şekil 3).
  3. Yüzey ile Kes (Cut With Surface)  komutu çalıştırılır. Yüzey Kesimi özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 4). Yüzey Kesme Parametreleri bölümündeki boşluğa tıklanır ve yüzey seçilir.

 
        Şekil 3:Kesme yüzeyi               Şekil 4:Özellik yöneticisi

  4. Bir önizleme görüntüsü meydana gelir (Şekil 5). Atılacak tarafı gösteren bir ok görünür. Okun yönü ters ise Kesimi Ters Çevir  düğmesine tıklanır.

  
 Şekil 5:Ön izleme görüntüsü          Şekil 6:Kesme sonucu

  5.Tamam (OK) düğmesine tıklanarak işlem sonuçlandırılır (Şekil 6). Yüzeyi gizlemek için üzerine sağ tuş yapılır ve Gizle (Hide)  komutu seçilir. Şekil 7’ de birden fazla objenin kesilmesi görülmektedir.


                            Şekil 7:Birden fazla parçanın kesilmesi

 

SPONSORLAR