/
/
/
RADYUS (Fillet)-RADYAL YÜZEY (Radiate Surface)
RADYUS (Fillet)-RADYAL YÜZEY (Radiate Surface)
  RADYUS (Fillet)
  1.TANITIM
  Radyus, yüzey modellerin kenarlarını yuvarlatmak için kullanılan bir komuttur. Komut uygulanmadan önce Dikili Yüzey (Knit Surface)  komutuyla yüzeyler dikilmelidir. Aksi halde işlem yapılmayacaktır. Komuta aşağıdaki yollardan biriyle ulaşılır ve çalıştırılır:
  ♦ Yüzeyler (Surfaces) araç çubuğu üzerindeki  Radyus (Fillet)  düğmesine tıklanır.
  ♦ Ekle Menü ►Yüzey Radyus/Yuvarlak… (Insert Surface Fillet / Round…) yolu kullanılır.

  2.KENARLARI YUVARLATMA 
  Yüzeylerin kenarlarını yuvarlatmak için aşağıdaki sıra takip edilir:    
  1.Radyus (Fillet)  komutu çalıştırılır. Radyus (Fillet) isimli özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 1).


                                                       Şekil 1:Özellik yöneticisi                             

  2. Komutun kullanımı 3D Modelleme Komutları-1 bölümündeki Kenar Yuvarlatma-Radyus (Fillet) konusunda anlatıldığı gibidir. Gerekli ayarlar yapılır ve kenarlar seçilir. Bir ön izleme görüntüsü  oluşur (Şekil 2).
  3.Tamam (OK)  düğmesine tıklanarak kenar yuvarlatma işlemi sonuçlandırılır (Şekil 3).

 
           Şekil 2:Ön izleme görüntüsü                         Şekil 3:Kenar yuvarlatmaları

  RADYAL YÜZEY (Radiate Surface)
  1.TANITIM
  Radyal Yüzey, ekranda mevcut bir katı modelin düz yüzeyinin kenarlarına paralel aynı hizada yeni yüzey oluşturmak için kullanılan bir komuttur. Komuta aşağıdaki yoldan girilir:
    Ekle Menü►YüzeyRadyal… (Insert Menu Surface  Radiate …)  yolu kullanılır.

  2. RADYAL YÜZEY OLUŞTURMA   
  Radyal Yüzey elde etmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
  1.Komut uygulanmadan önce yüzey veya katı model oluşturulur (Şekil 4).

  
       Şekil 4:Katı model                   Şekil 5:Öz. Yöneticisi                Şekil 6:Sonuç

  2.Radyal Yüzeykomut düğmesine tıklanarak aktif hale getirilir.
  3.Radyal Yüzey isimli  özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 5). Özellik yöneticisinde aşağıdaki işlemler yapılır:
     Yansıtma Yönünü Ters Çevir  düğmesine tıklanırsa yansıtma yönü değiştirilir.
     Radyan Yön Referansı   kısmındaki boşluğa tıklanır ve parçanın üst yüzeyi seçilir.
     Yansıtılacak Kenarlar   kısmındaki boşluğa tıklanır ve parçanın üst yüzeyine ait kenarlar seçilir. Köşeleri yuvarlatılmış parçalarda bir kenar seçilir ve Teğet kenarlara yay onay kutusu işaretlenirse tüm kenarlar seçilir.
     Radyal Uzaklık   kısmındaki boşluğa yayma ölçüsü girilir.
     Tamam (OK) düğmesine tıklanarak işlem sonuçlandırılır (Şekil 6).
 

SPONSORLAR