/
/
/
SINIR YÜZEY (Boundary Surface)
SINIR YÜZEY (Boundary Surface)
  1.TANITIM
  Sınır Yüzeyi, aralarında boşluk bulunan ve paralel olan iki çizim arasını doldurarak yüzey elde eden bir komuttur. Loft komutunun benzeridir.
  Komuta aşağıdaki yollardan biriyle ulaşılır ve çalıştırılır:
  ♦ Yüzeyler
(Surfaces) araç çubuğu üzerindeki Sınır Yüzeyi (Boundary Surface)  komut düğmesine tıklanır.
  
♦ Ekle Menü ►Yüzey Sınır Yüzeyi… (Insert Menu Surface Menu Boundary Surface…) yolu kullanılır.

  2.SINIR YÜZEYİ OLUŞTURMA 
  Sınır yüzeyi oluşturmak için aşağıdaki işlemler uygulanır:    
  1. Birbirine paralel çizim düzlemleri oluşturulur. Çizim düzlemleri üzerine sınır objeleri çizilir ve Yeniden Oluştur (Rebuild)  düğmesine tıklanır (Şekil 1). Daha sonra düzlemler gizlenir.

 
            Şekil 1:Sınır objeleri                                      Şekil 2:Özellik yöneticisi                 

  2. Sınır Yüzeyi (Boundary Surface)  komutu çalıştırılır. Aynı isimli özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 2).
  3. Özellik yöneticisinin Yön 1 (Direction 1) bölümünde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
     Sınır objeleri aynı yönden ve aynı yönden seçilir ve isimleri boşlukta görüntülenir. Bir ön izleme meydana gelir (Şekil 3) .

 
               Şekil 3:Ön izleme                                Şekil 4:Teğet yok 

    Teğet Tipi  kısmından Hiçbiri seçilirse teğet oluşmaz (Şekil 4). Etiketler üzerinden Profile Dik seçilirse yan yüzey profile dik teğet olur (Şekil 5). Teğetlerin yönü, açısı ve uzunluğu Şekil 6’ da kırmızı dikdörtgenle belirtilen kısımdan ayarlanır.
4. Tamam (OK) 
 düğmesine tıklanarak işlemler sonuçlandırılır.
  
Şekil 5:Profile dik teğet yüzey           Şekil 6:Teğet ayarları

  3.İKİ YÜZEY MODEL ARASINI BİRLEŞTİRME
  Şekil 7’ de gösterilen açısı farklı iki yüzey model arasını yüzeyle birleştirmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır.
  1. Sınır Yüzeyi (Boundary Surface)  komutu çalıştırılır. Aynı isimli özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 8).

 
  Şekil 7:İki yüzey model                              Şekil 8:Özellik yöneticisi

  3. Özellik yöneticisinin Yön 1 (Direction 1) bölümünde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
     Sınır objeleri aynı yönden ve aynı yönden seçilir ve isimleri boşlukta görüntülenir. Bir ön izleme meydana gelir (Şekil 9) .
     Teğet Tipi için her iki etiket üzerinden Yüze tanjantlık seçilirse birleştirme yüzeyi profillere  teğet olur.
  4. Tamam
(OK)  düğmesine tıklanarak işlem sonuçlandırılır (Şekil 10).

  
           Şekil 9:Ön izleme görüntüsü                  Şekil 10:Birleştirme

  Not:Uygulamada profili kapalı yüzey modeller kullanılabildiği gibi profili açık yüzey modellerde kullanılabilir (Şekil 11).
  Not:Yüzeyler Dikili Yüzey (Knit Surface)  komutuyla dikilerek tek yüzey haline getirilir.
  Not:Gerektiğinde yüzeyler Kalınlık Ver  komutuyla katı modele dönüştürülür (Şekil 12).

 
                   Şekil 11:Uygulama örneği                    Şekil 12:Katı model

 

SPONSORLAR