/
/
/
LOFTLU - DÜZLEMSEL YÜZEY (Lofted - Planar Surface)
LOFTLU - DÜZLEMSEL YÜZEY (Lofted - Planar Surface)
  LOFTLU YÜZEY (Lofted Surface)
  1.TANITIM
  Loftlu Yüzey, iki veya daha fazla profil arasını birleştirilerek yüzeyler elde  edilmesinde  kullanılan bir komuttur. Komut çalıştırılmadan önce her profil, önceden oluşturulmuş ayrı bir çizim düzleminde çizilmelidir. Komuta aşağıdaki yollardan biriyle ulaşılır ve çalıştırılır:
  ♦ Yüzeyler
(Surfaces) araç çubuğu üzerindeki  Loftlu Yüzey (Lofted  Surface)  düğmesine tıklanır.
  
♦ Ekle Menü►Yüzey Loft…(Insert MenuSurface Loft…) yolu kullanılır.

  2.“LOFTLU YÜZEY” ELDE ETME 
  Loftlu yüzey elde etmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
  1. Önce kesit profillerinin oluşturulacağı paralel düzlemler belli aralıklarla oluşturulurlar (Şekil 1). Burada ön düzleme paralel iki düzlem oluşturulmuştur.
  2. Oluşturulan her çizim düzlemi seçilir ve Buna Dik (Normal To) düğmesine tıklanarak ekrana paralel hale getirilir. Profil kesitleri ayrı ayrı çizilir ve her çizimden sonra Yeniden Oluştur (Rebuild)  düğmesine tıklanır (Şekil 2).

  
        Şekil  1:Çizim düzlemleri                      Şekil 2: Profil kesit eğrileri

  3. Loftlu Yüzey düğmesine tıklanarak komut çalıştırılır. Komut çalıştırıldıktan sonra Yüzey - Loft isimli özellik yöneticisi ekranın sol kısmında görüntülenir (Şekil 3).

 
     Şekil 3:Özellik yöneticisi                              Şekil 4:Loft işleminin sonucu

  4. Profiller art arda aynı hizadan seçilirler ve isimleri özellik yöneticisinin Profiller (Profiles) bölümündeki boşlukta görüntülenir.
  5.Tamam (OK) düğmesine tıklanarak işlem sonuçlandırılır. Çizim düzlemlerinin gizlenmesi için düzlemler üzerine sağ tıklanır ve Gizle (Hide) komutu seçilir. Düzlemler kesinlikle silinmemelidir. Aynı şekilde profiller de gizlenir. Sonuç  Şekil 4’ deki gibi olacaktır. Şekil 5’ de başka örnekler görülmektedir.  
  6. Diğer bölümlerin görevi Loft ile Katı Oluşturma komutunda anlatıldığı gibidir. Gerekiyorsa yüzeyler, Kalınlaştır (Thicken)  komutuyla kalınlık verilip katı modele dönüştürülebilir.


                                      Şekil 5:Loftlu Yüzey örnekleri 

  DÜZLEMSEL YÜZEY (Planar Surface)  
  1.TANITIM
  Düzlemsel Yüzey, iki boyut olarak çizilmiş kapalı ojeleri veya bir katı modelin kenarları arasını düzlemle kapatmak için kullanılan bir komuttur. Komuta aşağıdaki yollardan girilir:
  ♦ Yüzeyler (Surfaces) araç çubuğu üzerindeki Düzlemsel Yüzey (Planar  Surface) komut düğmesine tıklanır.
   Ekle Menü Yüzey Düzlemsel… (Insert  MenuSurfacePlanar…) yolu kullanılır.

  2.DÜZLEMSEL YÜZEY ELDE ETME 
  Düzlemsel yüzey elde etmek için aşağıdaki işlem basamakları takip edilir:
  1. Kapalı objeler çizilir (Şekil 6).
  2. Yüzeyler (Surfaces) araç çubuğu üzerindeki Düzlemsel Yüzey (Planar Surface) komut düğmesine tıklanarak komut çalıştırılır.

   
         Şeki 6:Kapalı şekil                     Şekil 7:Özellik Yöneticisi            

  3. Düzlemsel Yüzey (Planar Surface) isminde özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil  7). Objeler tek tek seçilir ve özellik yöneticisinin Sınırlandırıcı Objeler (Bounding Entities) bölümündeki boşlukta isimleri görüntülenir.
  4. Tamam (OK) düğmesine tıklanarak işlem sonuçlandırılır (Şekil 8).

 
                      Şekil 8:Yüzey                                    Şekil 9:Açık üst yüzey

  3.KATI MODELLERİN AÇIK KISIMLARINI YÜZEYLE KAPATMA
  Şekil 9’ da görülen parçanın üst açık yüzeyi kapatılacaktır. Katı modellerin açık yüzeylerini kapatmak için aşağıdaki işlem basamakları uygulanır: 
  1.Yüzeyler (Surfaces) araç çubuğu üzerindeki Düzlemsel Yüzey (Planar Surface)komut düğmesine tıklanarak komut çalıştırılır.
  2. Düzlemsel Yüzey isminde özellik yöneticisi görüntülenir. Açık yüzeyin kenarları sırayla tıklanarak seçilir. Seçilen kenarların isimleri özellik yöneticisinin Sınırlandırıcı Objeler (Bounding Entities) bölümündeki boşlukta görüntülenir (Şekil 10).
  3. Tamam (OK) düğmesine tıklanarak işlem sonuçlandırılır (Şekil 11). Oluşturulan yüzey, Kalınlaştır (Thicken)  komutuyla ana obje kalınlığında kalınlaştırılır ve istenilirse ana objeyle birleştirilir.

 
Şekil 10:Kenar isimleri               Şekil 11:Kapanmış yüzey

 

SPONSORLAR