/
/
/
EĞİK PERSPEKTİF-1
EĞİK PERSPEKTİF-1
  1.TANITIM
  Cismin görünüşlerinden biri izdüşüm düzlemine paralel tutularak çizilen perspektife Eğik Perspektif denir. İzdüşüm düzlemine paralel tutulan görünüş gerçek büyüklükte ve şekilde çizilir. Bu görünüşdeki daire, yay ve eğri çizimleri olduğu gibi yapılır. Yan yüzeylerde daire ve yay varsa elips şeklinde çizilir. Bundan dolayı eğik perspektif çizimi biraz daha kolaydır. Genellikle mutfak dizaynı yapanlar tarafından çok kullanılmaktadır.
  Geriye doğru giden kenarların kolay çizilmeleri için 30˚, 45˚ ve 60˚ derece olarak alınırlar.
  
Şekil 1’ de parçanın görünüşleri ve 30 derece açılı eğik perspektif görülmedir. 30˚ açılı geriye giden kenarların uzunluğu 3:4 oranındadır. 30 mm olan kenarın uzunluğu hesap sonucu 22.5 mm olur.


                                 Şekil 1:Görünüşler ve 30˚açılı eğik perspektif

  Şekil 2’ de 45˚ ve 60˚derece açılı eğik perspektifler görülmedir. 45˚ açılı geriye giden kenarların uzunluğu yaklaşık 1:2 oranındadır. 30 mm olan kenarın uzunluğu hesap sonucu 15 mm olur.
  60˚açılı geriye giden kenarların uzunluğu yaklaşık 3:8 oranındadır. 30 mm olan kenarın uzunluğu hesap sonucu 11.25 mm olur.
  Not: Ölçülendirmenin kolay hatasız olması için derinliği belirten geriye giden kenarların uzunluğu kısalmamış kabul edilerek 1:1 ölçeğinde çizilirler.


                                  Şekil 2: 45˚ ve 60˚açılı eğik perspektifler
  2.KAVALİYER PERSPEKTİF
  Geri eksen açısı 45˚ olan eğik perspektife kavaliyer perspektif denir. Geriye giden kenarların ölçüsü gerçek ölçü olan 1:1 oranında alınır. Geri eksen açısı 135˚olarak da alınabilir. Eğik perspektifte en çok tercih edilen perspektif çeşididir. Şekil 3’ de kavaliyer eğik perspektifin eksen açıları görülmektedir.


                     Şekil 3:Kavaliyer perspektifin eksen açıları

  3.KAVALİYER PERSPEKTİF ÇİZİMİ
  Ön ve üst görünüşü verilmiş (Şekil 4) parçanın kavaliyer perspektifini çizmek için aşağıdaki sıra takip edilir:


        Şekil 4:Eğik perspektifi çizilecek parçanın görünüşleri

  1. Ön görünüş olduğu gibi çizilir (Şekil 5). Geriye giden kenarlar ve eksenler 45˚ açıda 1:1 ölçeğinde 60 mm ölçüsünde çizilirler (Şekil 6).

 
                 Şekil 5:Ön görünüş                                  Şekil 6:Geriye giden kenar

  2. Geriye giden kenarların uçları doğrularla ve yaylarla birleştirilir. Teğet birleşen yüzeylerde kenar meydana gelmez (Şekil 7). Şekil 8’ de görüldüğü gibi kullanıma hazır ölçülendirilmiş perspektif görülmektedir.

  
Şekil 7:Kavaliyer eğik perspektif                Şekil 8:Ölçülendirilmiş perspektif
  4.KAVALİYER PERSPEKTİFTE DAİRE ÇİZİMLERİ
  Konumuzu basit bir örnekle açıklıyacağız. Her yüzeyinde daire olan ön, üst ve yan görünüşü verilmiş (Şekil 9) parçanın kavaliyer perspektifini çizmek için aşağıdaki sıra takip edilir:

  
            Şekil 9:Parçanın görünüşleri                          Şekil 10:Eksenler

  1. Kavaliyer eğik perspektikin eksenleri çizilir. Bu çizimde geriye giden kenarlar sol tarafa 45˚ açı yapacak şekilde alınacaktır (Şekil 10).
  2. Ön görünüş ZX düzlemine olduğu gibi çizilir (Şekil 11). Yan ve üst görünüşlerin düz kenarları sol tarafa açı yapacak şekilde çizilir (Şekil 12).

 
                 Şekil 11:Ön görünüş                              Şekil 12:Yan ve üst yüzey

  3. Daireler, yan ve üst tarafta elips şeklinde görünürler. Burada dört merkezli elips çizilecektir. Önce dairelerin çapına eşit eşkenar dörtgenler çizilir (Şekil 13).
  4. Üst ve yan yüzeylerdeki eşkenar dörtgenin kenarlarının ortalarından dik doğrular çizilir. Dik doğrular kestirilerek 1, 2, 3 ve 4 numaralı merkez noktaları bulunur (Şekil 14).

 
         Şekil 13:Eşkenar dörtgenler               Şekil 14:Dik doğrular ve merkezler

  5. Dik doğruların kesiştiği 1 ve 2 numaralı merkez noktalarına pergel batırılarak R1 yarıçaplı küçük yaylar çizilir (Şekil 15). Pergel 3 ve 4  numaralı merkez noktalarına batırılarak R2 yarıçaplı büyük yaylar çizilir ve elips çizimi tamamlanır (Şekil 16).

 
           Şekil 15:Küçük R1 yayları                     Şekil 16:Büyük R2 yayları

  6. Elipsler çizildikten sonra fazlalıklar silinir ve her üç yöne eksenleri çizilir (Şekil 17). Şekil 18’ de görüldüğü gibi kenarlara paralel ölçülendirilir.

 
           Şekil 17:Daire ve elipsler                    Şekil 18:Perspektifin ölçülendirilmesi

   Not: Kavaliyer eğik perspektifte geri eksene paralel çizilen kenarların ölçüleri tam ve  açıları 30º veya 60º alındığında, dairelerin elips çizimleri de 4 merkezli yay metoduyla çizilir. Köşelerde yay varsa yine aynı metot kullanılarak çizilirler. 

SPONSORLAR