/
/
/
EĞİK PERSPEKTİF-2
EĞİK PERSPEKTİF-2
  1.KABİNET PERSPEKTİF
  Geri eksen açısının 45˚ve genişlik (derinlik) ölçüleri 1:2, 3:4 gibi oranlarda çizilen eğik perspektife Kabinet Perspektif denir. Bu perspektif de ön görünüş olduğu gibi çizilir. Genişliğin değeri kısaldığı için yan ve üst yüzeylerdeki dairelerin elips görünümünün çizimleri zordur.
  Şekil 1’ de bir parçanın ön ve yan görünüşleriyle kabinet perspektifi görülmektedir. Dairelerin bulunduğu ön görünüş aynen çizilir ve ölçülendirilir. Geriye giden kenarlar yarım ölçüde çizilir. Burada dikkat edilecek husus geriye giden kenarlar, gerçek ölçüyle ölçülendirilir.


                                Şekil 1:Görünüşler ve “Kabinet Perspektif”
  2.KUŞBAKIŞI (Plan) PERSPEKTİF
  Kuşbaşı demek üst görünüş veya üst taraftan bakmak demektir. Bu perspektife militer (askeri) perspektif de denilir. Perspektif düzlemlerinden üst yüzeyin kenarları 90˚açı yapacak şekilde alınır. Cisimlerin üst yüzeyleri olduğu gibi çizilir. X ve Y eksenleri yatayla 45˚- 45˚,  30˚- 60˚ açı yaparlar (Şekil 2).
  Kenar uzunlukları gerçek uzunlukta çizilir. Üst yüzeydeki daireler olduğu gibi çizilir. Ölçüler 1:1 olduğundan yan yüzeylerdeki daireler daha önce anlatılan 4 merkezli elips şeklinde çizilir (Şekil 3).

  
               Şekil 2:Kuşbakışı perspektif açıları                   Şekil 3:Daire ve elipsler
  3.KUŞBAKIŞI (Plan) PERSPEKTİF ÇİZİMİ
  Tabanı dikdörtgen prizması ve üst tarafı silindir olan parçanın (Şekil 4) kuşbaşı perspektifini çizmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
  1.Kuşbakışı perspektifin X ve Y eksenleri yatayla 45˚- 45˚ açı yapacak şekilde alınır ve taban şekli için 320x320 ölçülerinde bir kare çizilir (Şekil 5). Dairelerin çapları ve düz kenar uzunlukları gerçek uzunlukta çizilir. 

   
       Şekil 4:Parçanın görünüşleri              Şekil 5:Eksen açıları ve taban şekli

  2. Çapı 40 olan küçük daireler çizilir (Şekil 6). Dikdörtgen prizmanın 50 mm uzunluğundaki dik kenarları çizilir ve uçları doğrularla birleştirilir (Şekil 7).
  Not: Arkada kalan görünmeyen kenarlar gerekmediği zaman çizilmezler. Çizilmesi gerekirse kesik çizgilerle çizilirler.

 
            Şekil 6: Çapı 40 olan daireler                           Şekil 7:Dik kenarlar

  2. Çapı 160 mm olan daire ve uzunluğu 150 mm olan dik eksen çizilir (Şekil 8).  Dik eksenin uç kısmına çapı 160 mm olan daire ve çapı 80 mm olan daire çizilir (Şekil 9).

 
        Şekil 8:Daire ve dik eksen                             Şekil 9:Daireler

  3. Çapı 160 mm olan daireler dış kısımlarından teğet doğrularla birleştirilir. Fazla kısımlarla görünmeyen kısımlar silinir. Üst tarafın eksenleri çizilir, görünen kenarlar kalınlaştırılır ve kuşbakışı perspektif çizimi tamamlanır (Şekil 10). Perspektif, kenarlarına paralel olarak ölçülendirilir ve kullanıma hazır hale getirilir (Şekil 11).

 
   Şekil 10:Kuşbakışı perspektif           Şekil 11:Ölçülendirilmiş perspektif

SPONSORLAR