/
/
/
PERSPEKTİFLERDE ÖLÇÜLENDİRME
PERSPEKTİFLERDE ÖLÇÜLENDİRME
 1.DÜZ BOYUT ÖLÇÜLERİ
  Düz boyut ölçüleri kenarlara paralel olarak alınır. Dairesel kısımların yerleştirme ölçüleri eksenlerinden ve kenarlara paralel yapılır. Gerekirse eksenlerin uzantıları alınır. Şekil1’ de düz kenar ölçüleriyle eksenler arası ölçüler görülmektedir. 


                          Şekil 1:Eksenlerarası ölçüler ve düz kenar ölçüleri

  2.TAM DAİRE ÖLÇÜLERİ
  Tam daire boyut ölçüleri 26 ve 13 ölçülerinde olduğu gibi kenarlara paralel olarak yapılabilir. Ölçülerin önüne çap işareti (Ø) konulur. 30 ölçüsünde olduğu gibi de ölçülendirilebilir. 16 ölçüsünde olduğu gibi yerin  dar olduğu yerlerde kılavuz çizgili ölçülendirme yapılabilir. Ölçü yazılarının önüne çap işareti (Ø) konulur. Şekil 2’ de daire ölçüleri görülmektedir. 


                                 Şekil 2:Dairelerin ölçülendirilmeleri

  3.YAY ÖLÇÜLERİ
  Yay boyut ölçüleri, kanalların uçlarındaki 6,5 ölçüsünde olduğu gibi yapılabilir. Ölçülerin önüne yarıçap işareti olan (R) harfi yazılır. Köşeleri yuvarlatılmış yerlerde 1,5 ve 100 ölçülerinde olduğu gibi kılavuz çizgili ölçülendirme yapılabilir. Ölçü yazılarının önüne yarıçap işareti olan (R) harfi yazılır. Şekil 3’ de yay ölçüleri görülmektedir. 


                                          Şekil 3:Perspektifte yay ölçüleri

  4. KESİT ALINMIŞ PERSPEKTİFLERDE YARIM ÖLÇÜLENDİRME
  Kesit alınmış perspektif resimlerde ölçülendirilecek elemanın bir tarafı görünmeyebilir. Görünen tarafta ölçü çizgisinin ucuna ok konulur. Diğer uca ok konmaz ve uzunluğu yarıyı geçecek şekilde alınır. Ölçü değeri tam yazılır. Şekil 4’ te kırmızı renkli ölçülendirmeler  yarım alınmıştır.


             Şekil 4:Yarım ölçülendirmeler (kırmızı renkli) 

  5. PERSPEKTİFLERDE ÖLÇÜLENDİRME ÖRNEKLERİ

SPONSORLAR