ALIGN (Hizalama)
   ALIGN (Hizalama)
   
1.TANITIM
    Ekranda bulunan seçilmiş objeler, minimum, maksimum ve merkez noktalarına göre hedef objeye hassas olarak hizalama komutlarıyla hizalanabilir. Ayrıca kameraya göre hizalama, ışığa göre hizalama, yüzeylere dik hizalama da yapılabilir. Birden fazla hizalama komutu vardır.
    Align komutu objeleri maksimum, minimum, merkez ve hareket noktalarına göre hizalar. Birinci seçilen objeye Current Object
(Güncel Obje), ikinci seçilen objeye Target Object (Hedef  Obje) denir. Komuta aşağıdaki yollardan girilir:
    ♦ Main toolbar Align (Açılır Menü) 
    ♦ Keyboard ►Alt+A

    2.MERKEZDEN (Center) HİZALAMA YAPMA
    Merkez noktaları cisimlerin tam ortasıdır. Her iki objeyi merkezlerinden hizalama yapmak için aşağıdaki yol takip edilir:
    1. Ekranda bulunan silindir ile prizmayı merkezden hizalayalım
(Şekil 1). Güncel obje olarak silindiri seçelim ve Align komut düğmesine tıklayalım. 
    2. Hemen ardından  hedef obje için prizmayı seçelim. Hedef obje yerinde sabit kalır. Align Selection diyalog kutusu ekrana gelir
(Şekil 2).

    
    Şekil 1:Hizalanacak objeler                  Şekil  2:Hizalama seçenekleri                       

    3. Burada  Align Pozition (World) bölümündeki X, Y, Z eksenlerinin önündeki onay kutularını işaretleyelim. 
    4. Current Object  ve Target Object  bölümlerinden Center’ ı seçelim.
    5. OK
(Tamam) düğmesine tıklayalım. Her iki şekil tam ortalarından hizalanmıştır (Şekil  3).

  
        Şekil 3:Hizalama                                       Şekil 4:Objeler  
    
3.MİNİMUM – MAKSİMUM (Minimum – Maximum) HİZALAMA
    Objelerin maksimum noktaları; X, Y, Z  koordinat eksenlerinin  + (pozitif) yönündeki en uç noktalarıdır. Objelerin minimum noktaları ise X, Y, Z  koordinat eksenlerinin - (negatif) yönündeki en uç noktalarıdır.
    Minimum ve maksimum noktalardan hizalamak için işlem sırası:
    1. Current obje için silindiri  seçelim  ve Align  düğmesine tıklayalım
(Şekil  4)
    2. Hemen ardından  hedef  (Target) obje için kutuyu seçelim. Align Selection diyalog kutusu ekrana gelir (Şekil 2). 
    3. X’ in önündeki onay kutusunu işaretleyelim diğer eksenlerin işaretini kaldıralım.  Current Object
(Güncel Obje) alt bölümünden Minimum, Target Object (Hedef  Obje) alt bölümünden Maximum’ u seçelim. OK (Tamam) düğmesine tıklandığında silindirin sol uç noktası, kutunun sağ tarafı hizalanır (Şekil 5).
    4. Diğer eksenler içinde kurallar aynıdır. Örnekleri çoğaltarak tecrübenizi artırınız. Burada  en önemli husus Minimum ve Maximum terimlerinin neyi ifade ettiğini iyi bilmektir.

    
  Şekil 5:Minimum – Maksimum hizalama                  Şekil 6:Objeler   

    4.HAREKET (Pivot) NOKTALARINDAN HİZALAMA
    Objelerin hareket  noktaları (Pivot), cisim oluşturulurken 3ds Max programının vermiş olduğu hareket noktalarıdır. Pivot noktaları objelerin tabanlarının tam ortasındadır. Kürenin ise tam merkezindedir. Hareket noktalarından hizalama yapmak için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
     1. Objeler ayrı ayrı yerlerde oluşturulurlar
(Şekil 6).  
     2.Güncel (Current) obje olarak silindiri tekrar seçelim  ve Align  komut düğmesine tıklayalım.
     3. Hemen ardından  hedef  (Target) objesi olarak kutuyu seçelim.  Align Selection diyalog kutusu ekrana gelir
(Şekil 2).   
     4. X, Y, Z’ nin önündeki onay kutularını işaretleyelim.
     5. Güncel ve hedef obje seçeneklerinden Pivot Point
(Hareket Noktası) seçelim.
     6. Objeler Pivot noktalarından hizalanırlar
(Şekil 7).  OK (Tamam) düğmesine tıklandığında işlem bitirilir ve diyalog kutusu kapatılır.

   
 Şekil  7:Pivot noktalarından hizalama

    Önemli Not:  Aynı objeler üzerinde ardı ardına birden fazla hizalama yapılacaksa her hizalamadan sonra Apply (Uygula) düğmesine tıklanmalıdır. İşlemler tamamen bittiğinde OK düğmesine tıklanır.
    
Not: Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi hizalamada eksenler tek tek kullanılabildiği gibi hepsi birden de kullanılabilir. 

SPONSORLAR