ROTATE (Döndürme)
  ROTATE (Döndürme)
   
1.TANITIM
   Rotate, objeleri döndürmek için kullanılan bir komuttur.  Döndürme işlemi serbest olarak Mouse ile veya bir eksene göre açı değerleri girilerek yapılabilir. Komutu çalıştırmak için klavyeden E tuşuna basılır veya aşağıdaki yollardan biri kullanılır:
    ♦ Main toolbar ► Select and Rotate  

    ♦ Edit menu ►Rotate

    2.MOUSE İLE  DÖNDÜRME
     Mouse ile döndürme yapmak için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
     1. Rotate komutu üzerine tıklanır ve obje seçilir. Seçilen obje üzerinde X, Y, Z eksenlerini temsil eden renkli dairesel Rotate Transform gizmosu oluşur
(Şekil 1). Kırmızı renk X eksenidir, yeşil renk Y eksenidir, mavi renk Z eksenidir. Eksen dairesi üzerine gelindiği zaman sarı renge dönüşür.
     2. İstenilen eksen dairesi üzerine gelinir, sol tuş basılı tutulur ve sürüklenerek obje tahmini olarak döndürülür. Döndürme sırasında gizmonun hemen üstünde [15,00,  00,00,  25,00] şeklinde X, Y, Z eksenlerine göre açılar yazılır.
     3. Grid and Snap Settings►Options►Angle değeri 1 yapıldığında  
(Şekil 2)    düğmesi aktifken açılar birer derece artarak veya eksilerek görünür.

 
        Şekil 1:Döndürme gizmosu                 Şekil 2:Grid and Snap Settings” diy. kutusu

    3.KOORDİNAT DEĞERİ GİREREK DÖNDÜRME
    Koordinat değeri girerek döndürme yapmak için:
    1. X, Y, Z değer kutularına değer girerek döndürme yapılır. Önce obje seçilir. Select and Rotate komut düğmesi üzerine sağ tıklanır. Rotate Transform Type-In diyalog kutusu görüntülenir
(Şekil 3).
      ♦ Absolute World  bölümünde X, Y, Z  kutularına değer girilerek grid (ekran) merkezine göre obje döndürülür.  
      ♦ Offset World bölümünde, son bulunulan yere göre X, Y, Z değerleri sıfır kabul edilir. Obje değer kutularına girilen değer kadar döndürülür. Sayıların önüne – (eksi) işareti konulursa ters yönde döndürme yapılır.
    2. Diyalog kutusu iki bölümdür ve aşağıdaki düzenlemeler yapılır:

         
                            Şekil  3:Diyalog kutusu      

     4.KOORDİNAT GÖRÜNTÜ ALANINA GÖRE DÖNDÜRME
     Ekranın en altında bulunan koordinat görüntüleme alanındaki X, Y, Z  değer kutularına değer girerek döndürme yapılır. 
     1. Absolute Mode Transform Type -In  ile X, Y, Z  kutularına mutlak koordinat değerleri girilir. Grid merkezine göre döndürme yapılır 
(Şekil 4). Açıları bozulmuş objeyi düzeltmek için  X, Y, Z  değer kutularına 0 (Sıfır) değeri girilir ve Enter  tuşuna basılır.
     2. Offset Mode Transform Type - In   seçeneğiyle bulunulan yerde açıların X, Y, Z değerleri sıfır kabul edilir. Değer kutularına girilen değer kadar eklemeli döndürülür 
(Şekil 5). Bu seçenek   düğmesi üzerine tıklandığında meydana gelir.


    Şekil 4:Mutlak koordinat görüntü alanı         Şekil 5:Eklemeli koordinat görüntü alanı

 

SPONSORLAR