/
/
/
“BİLGİSAYAR MASASI” ÇİZİMİ
“BİLGİSAYAR MASASI” ÇİZİMİ
     "BİLGİSAYAR MASASI" ÇİZİMİ
    
1.PARÇALARIN ÇİZİMİ
    Bilgisayar masasının parçaları Box komutuyla Length (Uzunluk), Width (Genişlik) ve Height (Yükseklik) değerleri verilerek tek tek çizilir. Benzer parçalar Shift + Move kopyalama yöntemiyle çoğaltılır. Parçalar gerekiyorsa Rotate  komutuyla döndürülür.  Şekil  1’ de bilgisayar masası parçaları toplu halde görülmektedir.


                                               Şekil 1:”Bilgisayar Masası”  parçaları

    2.PARÇALARIN MONTAJI 
    Bilgisayar masasının parçaları önce Move  komutuyla taşınarak Top ekranında üstten göz kararı hizalanırlar.  Daha sonra Front ve Left ekranlarında yine Move  komutuyla taşınarak yükseklik olarak  yerlerine göz kararı yerleştirilirler. Group komutuyla  tüm parçalar gurup yapılir. Şekil  2 ve Şekil 3’ de bilgisayar masasının değişik görünüşleri  görülmektedir.

   
          Şekil 2:Bilgisayar Masası                        Şekil 3:Bilgisayar Masası                                                                          


                                

    

SPONSORLAR