MOVE (Taşıma)
   MOVE (Taşıma)
    1.TANITIM
    Move, objeleri istenilen yere taşıyıp konumlandırmak için kullanılan bir komuttur.  Taşıma işlemi Mouse veya koordinat değerleri girilerek yapılabilir. Komutu çalıştırmak için klavyeden W tuşuna basılır veya aşağıdaki yollardan biri kullanılır:
    ♦ Main toolbar ►Select and Move 
    ♦ Right-click an object ►Quad menu  ►Transform quadrant ►Move
    ♦ Edit menu ►Move

    2.MOUSE (Fare - İşaretleyici) İLE TAŞIMA
    Mouse ile taşıma yapmak için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
    1. Move komutu çalıştırılır ve obje seçilir. Seçilen obje üzerinde Move Transform gizmosu oluşur
(Şekil 1).
    2. Mouse istenilen eksen üzerine getirilir ve sol tuş basılı tutularak obje sürüklenir. Bu şekilde obje ölçüye dikkat edilmeden göz kararı taşınır.

 
  Şekil 1:Move gizmosu                            Şekil 2:Taşıma koordinatları        

    3. KOORDİNAT DEĞERİ GİREREK ÖLÇÜLÜ TAŞIMA
    Diyalog kutusundaki X, Y, Z değer kutularına değerler girilerek ölçülü taşıma yapılır. Koordinat girerek taşıma yapabilmek için işlem sırası:
    1. Önce obje seçilir.
    2. Move  komut düğmesi üzerine sağ tıklanır. Move Transform Type-In diyalog kutusu görüntülenir
(Şekil 2). Diyalog kutusu iki kısımdır:
       ♦ Absolute World  bölümünde X, Y, Z  kutularına değer girilerek grid (ekran) merkezine göre obje hareket ettirilir. Üç değer kutusuna 0 (Sıfır) yazılırsa obje ekranın merkezine yerleşir. Bu kısım her zaman tercih edilmez.   
       ♦ Offset World bölümünde, son bulunulan yere göre X, Y, Z değerleri sıfır kabul edilir. Obje bulunduğu yerden değer kutularına girilen ölçü kadar hareket eder. Sayıların önüne – (eksi) işareti konulursa ters yöne hareket edilir. Bu kısım daha çok tercih edilir.

    4.KOORDİNAT GÖRÜNTÜ ALANINA GÖRE ÖLÇÜLÜ TAŞIMA
    Ekranın en altında bulunan koordinat görüntüleme alanındaki X, Y, Z  değer kutularına ölçü girilerek taşıma yapılır. İşlem sırası:
    1. Obje seçilir ve Select and Move    komut düğmesine tıklanarak aktif yapılır.
    2. Absolute Mode Transform Type -In  ile X, Y, Z  değer kutularına mutlak koordinat ölçü değerleri girilir. Grid merkezine göre taşıma yapılır
(Şekil 3).

 
   Şekil 3:Mutlak koordinat görüntü alanı  Şekil 4:Eklemeli koordinat görüntü alanı

    3. Offset Mode Transform Type - In   seçeneğiyle bulunulan yerde X, Y, Z değerleri sıfır kabul edilir. Değer kutularına girilen değer kadar eklemeli hareket edilir (Şekil 4). Bu seçenek  düğmesi üzerine tıklandığında meydana gelir.

 

SPONSORLAR