QUICK ALIGN (Hızlı Hizalama)
   QUICK ALIGN (Hızlı Hizalama)
    
1.TANITIM
    Objeler pivot (etki noktası) merkezlerinden hizalanır. Pivot merkezi, obje oluşturulurken program tarafından objenin tabanında otomatik oluşturulur. Komut düğmesine ulaşmak için Main Toolbar araç çubuğu üzerindeki Align  komut düğmesi üzerine sol tuşla bastırılır.
  Diğer  komut düğmeleri görüntülenir
(Şekil 1). Basılı durumda sürüklenerek Quick  Align  komut düğmesi üzerine gelinir ve sol tuş bırakılır. 
  Komuta aşağıdaki diğer yollardan da girilir:
  ♦ Main toolbarQuick  Align

  ♦ Tools menu ►Align ►Quick Align
  ♦ Keyboard ►Shift+A

  2.HIZLI HİZALAMA YAPMA
  Hızlı hizalama yapmak için aşağıdaki sıra takip edilir:      
  1. Komut uygulanmadan önce objeler oluşturulur.
Şekil 2’ de hizalanacak kutu ile yağ tankı  resimleri görülmektedir.
  2. Önce hareket edecek yani hizalanacak obje (yağ tankı) seçilir.
  3. Quick Align  düğmesine tıklanır. Sonra diğer obje olan kutu (prizma) seçilir. Objeler pivot merkezlerinden hizalanmış olur
(Şekil  3).

     
       Şekil 1                  Şekil 2:Hizalanacak objeler                             Şekil 3:Hizalama

      

SPONSORLAR