“DOLAP KULPU” ÇİZİMİ
    "DOLAP KULPU" ÇİZİMİ

    Dolap Kulpu
çizmek için aşağıdaki yol takip edilir:
    1. Front
(Ön) ekranında, Create  ►Gemetry   ► Torus komutuyla Şekil 1’ de gösterilen parametrik ölçülerde yarım halka çizilir (Şekil 2).


       Şekil 1:Parametreler                              Şekil 2:Yarım halka                    

     2. Front ekranındaki yarım halka seçilir ve Select and Uniform Scale  ölçekleme komut düğmesine tıklanır. Şekil üzerine gizmo yerleşir (Şekil 3).
     3. Front ekranındayken Mouse  Y ekseni üzerine getirilir ve bastırılarak bir miktar aşağı doğru göz kararı çekilerek dolap kulpu elde edilir (Şekil  4).

  
              Şekil 3:Gizmo                                           Şekil  4:Dolap kulpu

 

SPONSORLAR