/
/
/
NORMAL ALIGN (Yüzeylere Dik Hizalama)
NORMAL ALIGN (Yüzeylere Dik Hizalama)
   NORMAL ALIGN (Yüzeylere Dik Hizalama)
    
1.TANITIM
    Bir objeyi diğer bir objenin  yüzeylerine dik olarak hizalar. Komut düğmesine ulaşmak için Main Toolbar araç çubuğu üzerindeki Align  komut düğmesi üzerine sol tuşla bastırılır ve diğer diğer komut düğmeleri görüntülenir (Şekil 1). Basılı durumda sürüklenerek Normal Align  komut düğmesi üzerine gelinir ve sol tuş bırakılır. 
    Komuta aşağıdaki yollardan da girilir:
    ♦ Main toolbar Normal Align (Açılır Menü)

    ♦ Tools menu Align Normal Align
    ♦ Keyboard Alt+N

  2.YÜZEYLERE DİK HİZALAMA
  Yüzeylere dik hizalamak için aşağıdaki yol takip edilir.
  1. Ekrana  Sphere
(Küre) komutuyla Radius=50, Segment=20 ölçülerinde ve Smooth onay kutusunun işaretini kaldırarak bir küre, Cylider komutuyla  Radius=10 ve Height=100 ölçülerinde  bir silindir çizelim (Şekil 2).

             
         Şekil 1            Şekil 2:Hizalanacak objeler           

  2. Önce hareket edecek obje için silindiri seçelim ve Normal Align  düğmesine tıklayalım. Sonra silindirin üst yüzeyinde mouseı gezdirelim ve tıklayalım. Mavi bir ok işareti çıkar. Diğer objenin hizalanacak yüzeyi tıklanır ve objeler birbirlerine dik hizalanırlar (Şekil 3).
  3. Normal Align isimli diyalog kutusu görüntülenir (Şekil 4). Burada Rotation Offset  bölümündeki  Angle kısmına açı değeri girilerek taşınan obje döndürülür. Flip Normal kontrol kutusu işaretlenirse diğer uçtan hizalanır.
  4. OK
(Tamam) düğmesine tıklanarak işlem tamamlanır ve diyalog kutusu kapatılır.

  
    Şekil 3:Hizalanmış objeler           Şekil 4:Diyalog kutusu


 

SPONSORLAR