/
/
/
REFERENCE COORDINATE SYSTEM (Ref. Koor. Sistemi)
REFERENCE COORDINATE SYSTEM (Ref. Koor. Sistemi)
     REFERENCE COORDINATE SYSTEM (Referans Koordinat Sistemi)
    
1.TANITIM
    Referans koordinat sistemleri X, Y, Z eksenlerinin değişik şekillerde görüntülenmesini sağlar. Move, Rotate ve Scale komutları kullanılırken eksen yönlerine göre hareket edilir.
     Biz burada en çok kullanılanları anlatacağız. Main toolbar ►Reference Coordinate System    açılır menüsüyle listeye ulaşılır
(Şekil 1). Seçilen koordinat sistemleri tüm ekranlarda görüntülenir.

    2.VIEW (Görünüm)
    3ds Max programının default koordinat sistemidir. Perspective ekranı hariç diğer 2 boyutlu aktif Front, Top, Right, Left  gibi ekranlarda X ve Y eksenleri görüntülenir. Z ekseni aktif ekrana diktir ve görünmez (Şekil 2).

 
 Şekil 1:Koordinat listesi                        Şekil 2:”View” koordinat sistemi

    3.WORLD (Dünya-Yer)
    2 boyut ekranlardaki eksenlerin yönleri Perspective ekranındaki yönlerle aynıdır. Top ekranında X, Y eksenleri,  Front ekranında Z ve X eksenleri, Left ekranında Y ve Z eksenleri görüntülenir. Diğer 3. eksen görüntülenmez (Şekil  3).


             Şekil 3:”World” eksenlerinin görünümü                    Şekil 4:Lokal koordinatlar

    4.LOCAL (Yerel)
    Objeye özel koordinat sistemidir. X, Y, Z eksenleri objenin kenarlarına paraleldir (Şekil 4). Açılı objelerin taşınmasında ve döndürülmesinde büyük kolaylık sağlar.

 

SPONSORLAR