PIVOT (Etki Noktası)
   PIVOT (Etki Noktası)
   
1.TANITIM
    Objelerin oluşturulma ve hareket noktalarıdır. Program tarafından otomatik oluşturulur. Küresel objelerin tam merkezindedir. Diğer objelerin tabanlarının tam ortasındadır.

    2.ETKİ  NOKTASININ  (Pivot) TAŞINMASI
    Etki noktasını (Pivot) taşımak için aşağıdaki işlem sırası takip edilir:
     1. Önce obje seçilir. 
     2. Komut panelindeki Hierarchy  düğmesine tıklanır. Görüntülenen açılır menüden Pivot sekmesi üzerine tıklanır ve Adjust Pivot 
(Ayar Menüleri) açılır (Şekil  1).
     3. Move/Rotate/Scale bölümünden  Affect Pivot Only düğmesine tıklanır. Pivot eksenleri kalınlaştırılmış olarak seçilmiş parça üzerinde görüntülenir (Şekil 2).


                   Şekil  1:Ayar menüleri                                            Şekil  2:Seçilmiş parça                 

    4. Pivot noktasını taşımak için Move komutu aktif yapılır. Mouse,  X, Y, Z eksenlerinden  biri üzerine gelinir ve sürüklenerek taşıma göz kararı gerçekleştirilir (Şekil  3).
    5. Ölçülü taşınacaksa  Move komut düğmesi üzerine sağ tıklanır. Görüntülenen diyalog kutusunun sağ tarafındaki  X, Y, Z  eksen yönlerinde koordinat değerleri girilerek  taşıma yapılabilir. 
    
6. Taşıma işlemi bitince kalıcı olması için Pivot düğmesine tekrar tıklanır. Affect Pivot Only açıksa işlem yapılamaz.
    7. Aligment  bölümünden Center to Object düğmesine tıklanırsa  eksen takımı cismin merkezine yerleşir 
(Şekil 4 - A taşınmadan önce, taşındıktan sonra).
    
       Şekil  3:Taşınmış pivot         Şekil 4:Pivot noktasının cismin merkezine taşınması

 

SPONSORLAR