“YUVARLAK MASA” ÇİZİMİ
    "YUVARLAK MASA" ÇİZİMİ

   
1. YUVARLAK PARÇALARIN ÇİZİMİ
    Yuvarlak masanın parçalarının çizimi:
   1. Masanın üstünü meydana getiren silindirik parçayı çizmek için ChanferCyl
(Pahlı Silindir) komutu kullanılır. Silindirin ölçüleri Parameters bölümünde Radius=60 cm (Yarıçap), Height=5 cm (Yükseklik), Fillet=1 cm (Köşe Yuvarlatması), Height Segs=5  (Yükseklik Segmenti), Fillet Segs=3 (Köşe Yuvarlatma Segmenti), Sides=50  (Kenar Sayısı) olarak alınacaktır (Şekil 1).


           Şekil 1:Pahlı silindir            Şekil 2:Tüp           Şekil  3:Kesik koni

   2. Masanın ayağını meydana getiren boru şeklindeki parçayı çizmek için Tube (Tüp) komutu kullanılır (Şekil 2). Tüpün ölçüleri Parameters bölümünde Radius 1=15 cm (Yarıçap 1), Radius 2=10 cm (Yarıçap 2), Height=75 cm (Yükseklik),  Sides=30  (Kenar Sayısı) olarak alınacaktır.
   3. Ayak tabanını meydana getiren kesik koni şeklindeki parçayı çizmek için Cone
(Koni) komutu kullanılır (Şekil  3). Koninin ölçüleri Parameters bölümünde Radius 1=40 cm (Yarıçap 1), Radius 2=20 cm (Yarıçap 2), Height=20 cm (Yükseklik),  Sides=40  (Kenar Sayısı) olarak alınacaktır.

    2.MASA PARÇALARININ MONTAJI
    Parçaları montaj etmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
    1. Yuvarlak masanın parçaları önce Top ekranında Move komutuyla taşınarak merkezlerinden göz kararıyla hizalanırlar
(Şekil 4). 
    2. Yükseklik ayarları Left veya Front ekranlarında yapılır yine Move komutuyla taşınarak yükseklikleri ayarlanır (Şekil 5). Perspective ekranında izometrik görüntü elde edilir (Şekil  6).


        Şekil  4:Top ekranı              Şekil 5:Left ekranı               Şekil 6:Yuvarlak masa

 

SPONSORLAR