“BANKO” ÇİZİMİ
     "BANKO"  ÇİZİMİ

    1.BANKO PARÇALARININ ÇİZİMİ
    1. Banko üst parçasını çizmek için Tube (Tüp) komutu kullanılacak  ve yarısı alınacaktır (Şekil  1). Tüpün  ölçüleri  Parameters  bölümünde  Radius 1 = 100 cm  (Yarıçap 1), Radius 2 = 60 cm (Yarıçap 2), Height=10 cm (Yükseklik), Sides=40  (Kenar Sayısı) olarak alınacak. Slice On işaretlenecek ve Slice From=0 (Dilim Başlangıcı), Slice To=180  (Dilim Bitişi) derece alınacaktır.
    2. Bankonun alt parçasını çizmek için yine Tube
(Tüp) komutu kullanılacak  ve yarısı alınacaktır (Şekil  2). Tüpün ölçüleri Parameters bölümünde Radius 1=80 cm (Yarıçap 1), Radius 2=60 cm (Yarıçap 2), Height=80 cm (Yükseklik), Sides=40  (Kenar Sayısı) olarak alınacak. Slice On işaretlenecek ve Slice From=0 (Dilim Başlangıcı), Slice To=180  (Dilim Bitişi) derece alınacaktır.
    3. Bankoya raf yapmak için  
Şekil  3’ deki parametrik ölçülerde silindir komutuyla yarım silindir oluşturulur (Şekil 4).


   Şekil  1:Banko üst parçası        Şekil 2:Banko  alt parçası             Şekil 3:Ölçüler

    2.BANKO  PARÇALARININ  MONTAJI
    1. Banko üst parçası Move komutuyla Top, Front, Left ekranlarında taşınarak alt parçanın üst tarafına hizalanarak yerleştirilir.
    2. Yarım silindir de yüksekliğin yarısının biraz üstüne gelecek şekilde taşınarak yerleştirilir. Group komutuyla grup yapılır
(Şekil 5). İleride konusunu göreceğimiz malzemelerle kaplanır.

 
     Şekil 4: Yarım silindir         Şekil 5:Yarım daire banko

SPONSORLAR