/
/
/
USE SELECTION CENTER (Seçim Merkezini Kullan)
USE SELECTION CENTER (Seçim Merkezini Kullan)
  USE SELECTION CENTER (Seçim Merkezini Kullan)

    Ctrl tuşuna basılarak birden fazla obje seçilmişse, seçili objelerin ortak merkezini alır. Select and Rotate  komutuyla döndürüldüğünde tüm objeler seçim merkezinden döndürülürler. Use Selection Center  komutuna Main toolbar araç çubuğundan ulaşılır.  Şekil  1’ de seçim merkezi görülmektedir.

    
              Şekil 1:Seçim merkezi               

SPONSORLAR