CAMERA ALIGN (Kamera Hizalama)
   CAMERA ALIGN (Kamera Hizalama)
   
1.TANITIM
    Kameraları objelere hizalamak için kullanılan bir komuttur. Place Highlight  komutunun benzeri-dir. Komuta aşağıdaki yollardan girilir:
    ♦ Main toolbar ►Align Camera button (on Align flyout)
    ♦ Tools menu ► Align ► Align Camera

   2.KAMERA HİZALAMA
    Kamera hizalamak için aşağıdaki yol takip edilir:
    1. Obje çizildikten sonra ekrana kamera yerleştirilir
(Şekil 1).  Önce kameranın kendisi seçilir ve Camera align  düğmesine tıklanır.

  
      Şekil  1:Kamera         Şekil 2:Hizalanmış kamera                        

    2. Objenin hizalanacak yüzeyi üzerine tıklanır. Sol tuş basılı tutularak sürüklenir ve yüzeyin istenilen yerine bırakılır. Kamera yüzeye dik  hizalanmış olur (Şekil 2).
    3. Kamera görüntüsü elde etmek için Perspective ekranındayken C harfine basılır. Şekil 3’ de kamera görüntüleri yer almaktadır. A:Önceki,  B:Sonraki kamera görüntüsüdür.


             Şekil 3:Kamera görüntüleri

SPONSORLAR