3D DÖNDÜRME (3drotate)
   3DROTATE  (3 Boyut Döndürme)
   
1.TANITIM
    3drotate komutu, 3 boyutlu resimleri döndürmek için kullanılan bir komuttur. Rotate  komutuyla 2 boyutlu objeler ve 3D objeler sadece X-Y düzleminde döndürülebilir. 3drotate komutunun önemli olduğunu hatırlatalım. Her an kullanılabilir.
    3drotate komutuna aşağıdaki yollardan girilir:
    ♦ Klavyeden  3DROTATE  veya 3R yazılıp Enter
tuşuna basılır. 
       Command:3R
     Modify Menu ►3d Operations 3D Rotate
       (Düzenleme Menüsü  3D Operasyonlar  3 Boyut Döndürme)
    
 Modeling Toolbar  3D Rotate     (Modelleme Araç Çubuğu 3 Boyut Döndürme)
    
 Ribbon Home TabModify Panel 3D Rotate
       (Komut Şeridi Home Sekmesi Modify Paneli 3 Boyut Döndürme)

    2. X,Y ve Z EKSENLERİ ETRAFINDA AÇILI DÖNDÜRME
    Eksenler etrafında döndürmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. 3drotate komutu çalıştırılır. Bilgi satırı görüntülenir.
        Command:3R

        Current positive angle: ANGDIR=counterclockwise     ANGBASE=0    (Bilgi için)
        (Güncel pozitif açı: AÇI YÖNÜ= saat ibresinin ters yönü  TEMELAÇI=0)
    2. Döndürülecek obje seçilir. Komutun devamı için Enter  tuşuna basılır. Küresel eksen takımı görüntülenir. Kırmızı çember X eksenini, yeşil çember Y eksenini ve mavi çember Z eksenini temsil etmektedir.
        Select objects:P1              (Objeleri seçiniz)

        Select objects:             (Komuta devam etmek için)
     3. Küresel eksenin yerleştirileceği temel nokta için parça üzerine tıklanır
(Şekil 1).
        Specify base point :P2        (Temel noktayı belirtiniz)
     
            Şekil 1:Eksenler                     Şekil 2:Seçilen eksen X               

     4. Küresel eksen takımı üzerinde Mouse ile döndürme eksenine tıklanır. Seçilen eksen ekran boyuca çizgi şeklinde görüntülenir. Biz burada X eksenini seçtik (Şekil 2).
         Pick a rotation axis:P1       (Bir döndürme eksenine tıklayın)
     5. Döndürme açı değeri girilir ve Enter  tuşuna basılır.
       Specify angle start point or type an angle: 90

       (Açının başlangıç noktasını belirleyin veya bir açı yazın)
       
Şekil 3’ de ekseni etrafında 90 derece döndürülmüş obje görülmektedir. 

  
     Şekil  3:Döndürme

      6. Şekil 4’ de Y ekseni etrafında 90 derece döndürülmüş obje görülmektedir.


               Şekil 4:Y ekseni etrafında döndürme

     7.
Şekil  5’ de Z ekseni etrafında 90 derece döndürülmüş obje görülmektedir. 

 
                 Şekil 5:Z ekseni etrafında döndürme

    Not: Burada döndürmelerde açı 90 derece olarak alınmıştır. Her türlü açıda döndürülebilir. Ters yönde döndürülmek istenilirse açı değerinin önüne (eksi) işareti konulur. Tam tersi döndürülecekse 180 değeri girilir.

SPONSORLAR