/
/
/
OBJELERİ BİRLEŞTİRME (Union)
OBJELERİ BİRLEŞTİRME (Union)
   UNION (Birleştirme)
   
1.TANITIM
    AutoCAD programının en önemli komutlarından biri Union komutudur. İki veya daha fazla bölge veya katı model objeyi birleştirerek tek bir obje haline getirmek için  Union komutu kullanılır. Birleştirme işleminin işareti birleştirilen objelerden biri seçildiğinde diğerlerinin de seçilmesidir. Bu çok önemli bir özelliktir. Birleştirilen objelerde ortak sınırlar kaybolur. Bir binanın duvarları, bir merdivenin parçaları tek tek çizilip Move komutuyla taşınıp yerine yerleştirilir ve Union komutuyla birleştirilebilir.
    Komuta aşağıdaki yollardan biriyle girilir:
    ♦ Klavyeden  UNION veya UNI yazılıp Enter
 tuşuna basılır.
      Command:UNI

     Modify Menu ►Solid Editing  ► Union 
       (Düzenleme Menüsü
 ► Katı Model Düzenleme  ► Birleştirme)
    
 Modeling Toolbar  ►Union      (Modelleme Araç Çubuğu  ►Birleştirme)
    
♦ Ribbon  ►Home Tab  ►Solid Editing Panel  ► Union 
         (Komut Şeridi
 ► Home Sekmesi  ►Solid Editing Paneli  ►Birleştirme)

   2.OBJELERİN BİRLEŞTİRİLMESİ
     Objeleri birleştirmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
     1. Union komutu aktif yapılır.
        Command:UNION

     2. Birleştirilecek objeler veya bölgeler art arda seçilir. Seçme işlemini bitirip komuttan çıkmak ve işlemi sonuçlandırmak için Entertuşuna veya mouse’ın sağ tuşuna basılır. Seçme işlemi için Pencere
(Window) yöntemide kullanılabilir.
     Select objects:P1, P2            (Objeleri art arda tıklayarak seçiniz)
     Select objects:
                 (Komutu sonlandırmak için)
    
Şekil 1’ de Box  komutuyla çizilmiş iki katı modelin birleştirilmesi görülmektedir.     


       Şekil 1:Birleştirilecek objeler                       

     Şekil 2’ de Region komutuyla alan yapılmış iki bölgenin birleştirilmesi 

 
                 Şekil 2:Alanların birleştirilmesi

     Not:Katı model demek çizilen 3D objelerin içinin dolu olması demektir. Bilgisayarın sabit diskinde biraz fazla yer kaplar.

 

SPONSORLAR