/
/
/
DUVAR ÇİZİMİ (Kapı ve Pencere Boşluklu)-3D
DUVAR ÇİZİMİ (Kapı ve Pencere Boşluklu)-3D
    "DUVAR" ÇİZİMİ
    1.ÇİZİMLERE HAZIRLIK
    Genel olarak AutoCAD’ de 3D çizimler yapılmadan veya yapılırken bir takım düzenlemelerin yapılması zorunludur. Aksi halde istenilen sonuç elde edilemez. Her çizimin özelliğine göre bu düzenlemeler değişebilir. Çizimini anlatacağımız Duvar için aşağıdaki düzenlemeler yapılır. 
    ♦ Ekranı 2D ortamından 3D izometrik ortama getirmek için ekranın sol üst tarafındaki görüntü kontrollerinden
(Şekil 1) Top üzerine tıklanır. Görüntülenen listeden SW Isometric seçilir. İzometrik ekranda koordinat eksenleri ve imleç Şekil 2’  deki gibi görünür. Kırmızı eksen X eksenini, yeşil eksen Y eksenini ve mavi eksen de Z eksenini temsil eder.

    
         Şekil 1:Görünümler                    Şekil 2:Koordinat eksenleri

     ♦ Çizimin boyanmış ve eksenlerin renkli görünmesi için ekranın sol üst tarafındaki görüntü stillerinden 2D Wireframe üzerine tıklanır. Görüntülenen menüden Conceptual ve benzerleri seçilmelidir (Şekil 3).

   
           Şekil 3:Görüntü stilleri                   Şekil 4: Orthomode düğmesi  

    ♦ Parçaları çizmek için Box komutu kullanılacaktır. Kutu şeklindeki parçaların kenarlarının X, Y, Z eksenlerine paralel olması için durum çubuğu üzerindeki Orthomode    düğmesine tıklanarak kapalıysa açılır. Aksi halde yine kutu çizilir fakat kenarlar koordinat eksenlerine paralel olmaz. Bu durum sizi zor durumda bırakır. Şekil 4’ de  durum çubuğu ve Orthomode düğmesi görülmektedir.
    ♦ Katı model objelerin köşeleri, kenarların ortaları gibi özel noktalarının otomatik yakalanması için kapalıysa durum çubuğu üzerindeki Object Snap (OSNAP) mod 
 düğmesine tıklanır veya klavyeden F3  tuşuna basılarak açılır. Osnap komutuyla obje yakalama noktaları önündeki onay kutuları işaretlenerek aktif yapılır
(Şekil 5).  OK (Tamam) düğmesine tıklanarak tüm nokta yakalama modları otomatik hale gelir. 


                                    Şekil 5:Nokta yakalama ayarları

    2.”DUVAR” ın ÇİZİMİ
    Şekil 6’ da tek görünüşü verilmiş Duvar’ ın katı model resmini çizmek için Box komutu Kullanılır. Uzunluğu 400 cm, genişliği 20 cm ve yüksekliği 290 cm olan içi dolu kutu çizilir (Şekil 7).

 
             Şekil 6:Katı modeli çizilecek duvarın görünüşü                                                              

    Duvar çizimi için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Box komutu çalıştırılır.
        Command:BOX 

    2. Kutunun birinci köşesi için mouse’ ın  sol tuşuyla ekranın herhangi bir yerine tıklanır. İmleç sağ tarafa tıklanmadan yönlendirilir.
        Specify  first corner or [Center] P1

    3. Boyutları tek tek yazarak girebilmek için Length (Uzunluk) seçeneği kullanılır. Klavyeden L yazılıp Enter  tuşuna basılır.
        Specify other corner or [Cube/Length]:L

    4. Uzunluk, genişlik ve yükseklik değerleri sırayla yazılıp Enter  tuşuna basılır ve kutu çizilir
(Şekil 7).
        Specify length:400                      (Uzunluğu belirtiniz-x ekseni yönünde)
        Specify width:20                         (Genişliği belirtiniz-y ekseni yönünde)
        Specify height or [2Point]:290     (Yüksekliği belirtiniz veya […]-z ekseni yönünde)

 
         Şekil 7:Duvar için kutu

    3.”KAPI BOŞLUĞU PARÇASI’ nın ÇİZİMİ
    Duvar üzerinde kapı boşluğunu oluşturmak için aynı büyüklükte Box komutuyla bir kutu çizilir. Move komutuyla yerine taşınır ve duvardan Subtract komutuyla çıkarılır. Kapı boşluğu parçasının katı model resmini oluşturmak için Box komutu kullanılır. Uzunluğu 100 cm, genişliği 30 cm ve yüksekliği 210 cm olan içi dolu kutu çizilir (Şekil 8).
    Çizim için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Box komutu çalıştırılır.
        Command:BOX 

    2. Kutunun birinci köşesi için mouse’ ın  sol tuşuyla ekranın herhangi bir yerine tıklanır ve imleç sağ tarafa tıklanmadan yönlendirilir.
        Specify  first corner or [Center] P1
     3. Boyutları tek tek yazarak girebilmek için Length
(Uzunluk) seçeneği kullanılır. Klavyeden L yazılıp Enter  tuşuna basılır.
         Specify other corner or [Cube/Length]:L 

     4. Uzunluk, genişlik ve yükseklik değerleri sırayla yazılıp Enter  tuşuna basılır ve kutu çizilir
(Şekil 8).
         Specify length:100                       (Uzunluğu belirtiniz-x ekseni yönünde)
         Specify width:30                           (Genişliği belirtiniz-y ekseni yönünde)
         Specify height or [2Point]:210     (Yüksekliği belirtiniz veya […]-z ekseni yönünde)

    
        Şekil 8                         Şekil 9      

    4.”PENCERE BOŞLUK PARÇASI” nın ÇİZİMİ
    Duvar üzerinde pencere boşluğunu oluşturmak için aynı büyüklükte Box komutuyla bir kutu çizilir. Move komutuyla yerine taşınır ve duvardan Subtract komutuyla çıkarılır. Pencere boşluğu parçasının katı model resmini oluşturmak için Box komutu kullanılır. Uzunluğu 150 cm, genişliği 30 cm ve yüksekliği 160 cm olan içi dolu kutu çizilir (Şekil 9).
    Çizim için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Box komutu çalıştırılır.
        Command:BOX 

    2. Kutunun birinci köşesi için mouse’ ın  sol tuşuyla ekranın herhangi bir yerine tıklanır ve imleç sağ tarafa tıklanmadan yönlendirilir.
        Specify  first corner or [Center] P1
    3. Boyutları tek tek yazarak girebilmek için Length (Uzunluk) seçeneği kullanılır. Klavyeden L yazılıp Enter
 tuşuna basılır.
        Specify other corner or [Cube/Length]:L 

    4. Uzunluk, genişlik ve yükseklik değerleri sırayla yazılıp Enter  tuşuna basılır ve kutu çizilir.
        Specify length:150
                        (Uzunluğu belirtiniz-x ekseni yönünde)
        Specify width:30                             (Genişliği belirtiniz-y ekseni yönünde)
        Specify height or [2Point]:160      (Yüksekliği belirtiniz veya […]-z ekseni yönünde)

    
5. KAPI BOŞLUĞUNUN OLUŞTURULMASI
    Kapı boşluğunu oluşturmak için önce kapı boşluk parçası, duvar üzerindeki yerine Move komutuyla taşınarak yerleştirilir. Taşımanın rahat ve doğru olması için görüntü stillerinden 2D Wireframe (2D Telkafes) seçilir. Taşıma iki aşamada yapılacak ve sonra Subtract komutuyla duvardan çıkarılır.
   
A. Birinci aşamada boşluk parçası duvarın referans köşesine taşınacak. Taşıma için aşağıdaki sıra takip edilir:
      1. Move komutu çalıştırılır.
         Command:MOVE 

      2. Boşluk parçası seçilir. Seçme işlemini bitirmek için Enter  tuşuna basılır 
(Şekil 10).
         Select objects:P1
         Select objects: 
      3. Temel nokta için boşluk parçasının sağ alt dış köşesi Endpointyakalama moduyla yakalanır.
         Specify base point or [Displacement] : P2
      4.
 Yerleştirme noktası için duvarın sağ alt köşesindeki dış köşe  Endpoint  yakalama moduyla yakalanır ve boşluk parçası referans köşesine yerleştirilir.
         Specify second point or :P3 
         
Şekil 11’ de boşluk parçasının referans köşesine yerleşmiş durumu görülmektedir.

   
        Şekil 10:Duvar ve boşluk parçası              Şekil 11:Referans köşesi          

    B. Taşımanın 2. Aşamasında kapı boşluk parçası X ekseninin sol tarafına 50 cm taşınıp gerçek yerine yerleştirilecektir. Tekrar hatırlatalım taşımanın aynı hizada olması için Orthomode  düğmesine tıklanarak kapalıysa açılır.
       Command:MOVE 

       Select objects:P1    (Kapı boşluk parçası seçilir)
       Select objects: 
       Specify base point or [Displacement] : P2
       (Temel nokta için herhangi bir yere tıklanır)
       Specify second point or :5 
       (İmleç X ekseninin sol tarafına yönlendirilir. Klavyeden 50 yazılıp Enter tuşuna basılır).
      
Şekil 12’ de kapı boşluğu parçası gerçek yerinde görülmektedir.

          
       Şekil 12:Kapı boşluk parçası                Şekil 13: Kapı boşluğu oluşturma

    C. Boşluk parçasını duvardan çıkarmak için aşağıdaki sıra takip edilir: Şekil 13’ de kapı boşluğu görülmektedir.
       1. Subtract komutu aktif yapılır.
           Command:SU

       2. Önce ana obje olarak duvar seçilir Komutun devamı için Enter  tuşuna basılır.
           Select objects:P1               (Duvar objesi seçilir)

           Select objects:                (Komutun devamı için)
       3. Çıkarılacak obje olarak boşluk parçası seçilir. İşlemi bitirmek için Enter  tuşuna basılır.
           Select objects:P2               (Çıkarılacak obje seçilir)

           Select objects:               (Komutun sonuçlandırılması için)
  
    
6. PENCERE BOŞLUĞUNUN OLUŞTURULMASI
    Pencere boşluğunu oluşturmak için önce pencere boşluk parçası, duvar üzerindeki yerine Move komutuyla taşınarak yerleştirilir. Taşımanın rahat ve doğru olması için görüntü stillerinden 2D Wireframe (2D Telkafes) seçilir. Taşıma üç aşamada yapılacak ve sonra Subtract komutuyla duvardan çıkarılacak.
    A. Birinci aşamada pencere boşluk parçası duvarın referans köşesine taşınacak.
        Command:MOVE 

        Select objects:P1        (Pencere boşluk parçası seçilir)
        Select objects:       (Komuta devam etmek için)
        Specify base point or [Displacement] : P2
         (Temel nokta için boşluk parçasının köşesi seçilir)
        Specify second point or :P3 
        (Duvar üzerinde referans köşesi seçilir)
        
Şekil 14’ de boşluk parçasının referans köşesine yerleşmiş durumu görülmektedir.

 
              Şekil 14:Pencere boşluk parçası

   B. İkinci aşamada pencere boşluk parçası X ekseninin sağ tarafına 50 cm taşınır. Taşımanın aynı hizada olması için Orthomode   düğmesine tıklanarak kapalıysa açılır.
      Command:MOVE 

      Select objects:P1        (Pencere boşluk parçası seçilir)
      Select objects:        (Komuta devam etmek için)
      Specify base point or [Displacement] : P2
       (Temel nokta için boşluk parçasının herhangi bir köşesi seçilir)
      Specify second point or :50 
      (İmleç X eksenin sağ tarafına yönlendirilir ve klavyeden 50 yazılıp Enter  tuşuna basılır)
      
Şekil 15’ de boşluk parçasının yeni yeri görülmektedir.

  
       Şekil 15:Boşluk parçası                    Şekil 16:Taşıma işlemi

     C. Üçüncü  aşamada pencere boşluk parçası Z ekseninin üst tarafına 70 cm taşınır. Taşımanın aynı hizada olması için Orthomode   düğmesine tıklanarak kapalıysa açılır.
        Command:MOVE

        Select objects:P1        (Pencere boşluk parçası seçilir)
        Select objects:       (Komuta devam etmek için)
        Specify base point or [Displacement] : P2
        (Temel nokta için boşluk parçasının herhangi bir köşesi seçilir)
        Specify second point or :70 
        (İmleç Z eksenin üst tarafına yönlendirilir ve klavyeden 70 yazılıp Enter  tuşuna basılır)
        
Şekil 16’ da boşluk parçasının gerçek yeri görülmektedir.

    D. Pencere boşluk parçasını duvardan çıkarmak için aşağıdaki sıra takip edilir: Şekil 17’ de pencere boşluğu görülmektedir.
       1.Subtract komutu aktif yapılır.
           Command:SU

        2.Önce ana obje olarak duvar seçilir Komutun devamı için Enter  tuşuna basılır.
           Select objects:P1               (Duvar objesi seçilir)

           Select objects:                (Komutun devamı için)
        3.Çıkarılacak obje olarak pencere boşluk parçası seçilir. İşlemi bitirmek için Enter  tuşuna basılır.
           Select objects:P2               (Çıkarılacak obje seçilir- Pencere boşluk parçası seçilir)

           Select objects:              (Komutun sonuçlandırılması için)
           
Şekil 18’ de pencere ve kapı boşluğu olan duvarın başka bir izometrik görünüşü görülmektedir.

      
      Şekil 17:Kapı ve pencere boşluğu                 Şekil 18:Başka bir görünüş

 

SPONSORLAR